Únia má novú stratégiu pre dáta a umelú inteligenciu

Ursula von der Leyen na bruselskej výstave v AI Xperience Center. [EFE-EPA/Stephanie Lecocq]

Eurokomisia chce, aby každý občan, zamestnanec a firma v EÚ mali spravodlivé šance na využívanie výhod digitalizácie.

Európska komisia v stredu (19. februára) predstavila stratégiu v oblasti digitálnej transformácie a umelej inteligencie. Ide o stratégiu, ktorá funguje pre všetkých, má byť otvorená, spravodlivá, rôznorodá, demokratická a sebavedomá.

Komisia pripomenula, že nová stratégia európskej spoločnosti založenej na digitálnych riešeniach stavia ľudí na prvé miesto, otvára nové príležitosti pre podnikanie a podporuje rozvoj dôveryhodných technológií na podporu otvorenej a demokratickej spoločnosti a udržateľného hospodárstva.

Digitalizácia je tiež kľúčovým faktorom v boji proti zmenám klímy.

Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyen pred novinármi spresnila, že ambície formovať európsku digitálnu budúcnosť zahŕňajú všetko od kybernetickej bezpečnosti až po kritické infraštruktúry, digitálne vzdelávanie a rozvoj zručností, podporu demokracie a slobody médií.

V ústrety 6G: Eurokomisia chystá plán budúceho priemyselného rozvoja

Európska komisia prichádza so sériou opatrení, ktoré by mali spôsobiť revolúciu v digitálnom priemysle. Podľa dokumentu, ktorý získala redakcia EURACTIV, má ísť najmä o rozvoj kľúčových technológií „strategického významu“, vrátane opatrení, ktoré povedú k sieťam 6G.

EÚ stále môže byť na lídrom

Cieľom stratégie je, aby každý občan, zamestnanec a každá firma v EÚ mali spravodlivé šance na to, aby mohli ťažiť z výhod digitalizácie. Či už pôjde o bezpečnejšiu komunikáciu, ekologickejšie vozidlá alebo zachraňovanie životov pomocou snímok zaistených umelou inteligenciou (UI), ktoré lekárom umožnia odhaliť choroby skôr ako kedykoľvek predtým.

Medzi návrhy, predložené v stredu, patrí aj vytvorenie deviatich spoločných dátových priestorov EÚ naprieč sektormi, vrátane zdravotníctva, poľnohospodárstva a energetiky. Ďalším by malo byť vytvorenie legislatívy o dátach, tzv. Data Act. Už na budúci rok by mal „podporiť zdieľanie údajov medzi podnikmi a vládami v záujme verejnosti“.

Pri 5G sieťach aj zdaňovaní techgigantov chce väčšina slovenských strán čakať na Brusel

VOĽBY 2020 | Politické strany v predvolebných programoch stavili v oblasti digitalizácie na riešenia problémov, ktoré už väčšina Európy prekonala. Konkrétnu víziu o budúcom rozvoji nových sietí, či bezpečnosti digitálneho prostredia u nás, väčšina z nich predstavu nemá.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton upozornil, že moderná spoločnosť vytvára obrovskú vlnu priemyselných a verejných údajov, ktoré zmenia spôsob, akým vyrábame veci, konzumujeme a žijeme. „Chcem, aby európske podniky a naše malé a stredné podniky mali prístup k týmto údajom a vytvárali hodnoty pre Európanov. Aj vývojom aplikácií umelej inteligencie. Európa má všetko, čo potrebuje na to, aby bola na čele súťaže o ‘veľké dáta’ a aby si zachovala technologickú suverenitu, vedúce postavenie v priemysle a hospodársku konkurencieschopnosť v prospech spotrebiteľov,” opísal situáciu.

Komisia tvrdí, že digitálne technológie, ak sa používajú účelne, prinesú výhody občanom a podnikom. V priebehu nasledujúcich piatich rokov sa preto zameria na tri kľúčové ciele v digitálnej oblasti: technológia, ktorá funguje pre ľudí; spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť.

Podľa európskej exekutívy má Únia na to, aby sa stala svetovým lídrom v systémoch umelej inteligencie, ktoré sa dajú bezpečne uplatňovať. EÚ má výskumné centrá, bezpečné digitálne systémy a silnú pozíciu v robotike a tiež v odvetví výroby a služieb, ako aj v automobilovom priemysle, energetike, zdravotnej starostlivosti a poľnohospodárstve.

Podľa eurokomisie všetky aplikácie UI sú na európskom trhu vítané, pokiaľ spĺňajú pravidlá EÚ.

Jasné pravidlá aj v rizikových oblastiach

Komisia prostredníctvom tzv. Bielej knihy predstavila právny rámec dôveryhodnej umelej inteligencie založený na výnimočnosti a dôvere. Cieľom je v spolupráci so súkromným a verejným sektorom zmobilizovať zdroje v celom hodnotovom reťazci a vytvoriť správne stimuly na urýchlenie zavádzania UI, a to aj v malých a stredných podnikoch. Zahŕňa to spoluprácu s členskými štátmi a výskumnou komunitou s cieľom prilákať a udržať talenty v Európe.

Technológia na rozpoznávanie tváre môže byť v Únii obmedzená, firmy chcú regulácii menej

Riaditeľ spoločnosti Google vyzval na „medzinárodné zosúladenie“ budúcich pravidiel o umelej inteligencii. Pozície EÚ a Spojených štátov sa však v tejto otázke značne líšia, Eurokomisia má údajne zvažovať dočasný zákaz technológii na rozpoznávanie tváre na verejných priestranstvách.

Pre zaistenie dôvery ľudí v systémy UI musia byť zavedené jasné pravidlá, a to aj v oblasti ochrany spotrebiteľov, riešenia nekalých obchodných praktík či ochrany osobných údajov a súkromia.

Vo vysoko rizikových oblastiach ako je zdravotníctvo, polícia či doprava, systémy UI musia byť transparentné, sledovateľné a so zárukou ľudského dohľadu.

Citlivou oblasťou je biometrické rozpoznávanie tvárí na diaľku, ktoré je všeobecne zakázané a môže sa používať iba vo výnimočných, náležite odôvodnených a primeraných prípadoch pri rešpektovaní európskej alebo národnej legislatívy. Komisia chce začať rozsiahlu diskusiu o tom, za akých okolností, ak vôbec, by mohli byť takéto výnimky odôvodnené.

Dokument poznamenáva, že článok 20 legislatívy GDPR, ktorý hovorí o práve na prenosnosť údajov, by sa mohol „vylepšiť“. Jednotlivcom by tak poskytol „väčšiu kontrolu nad tým, kto má prístup a právo využívať dáta, vytvorené technológiou“.

Odborníci upozorňujú aj na fakt, že digitálne technológie, podobne ako iné druhy systémov, sú závislé na dodávkach energie. Environmentálny dopad napríklad umelej inteligencie sa však v Bielej knihe nespomína. Jej obsah je podľa niektorých dokonca v rozpore s Európskym ekologickým dohovorom. Aj jednoduchý nákup cez internet má totiž negatívny dopad na planétu a vytvára uhlíkovú stopu.

Dopad umelej inteligencie na klímu je obrovský, Únia musí pamätať aj na negatíva

Jeden z najväčších otáznikov „uniknutých“ plánov Bielej knihy o  umelej inteligencii je absencia zmienky o negatívnom dopade na životné prostredie. Vízia v digitalizácii sa tak môže dostať do rozporu s Európskym ekologickým dohovorom, píše FIEKE JANSEN.

Cieľom európskej stratégie pre dáta je zabezpečiť, aby sa EÚ stala vzorom a lídrom spoločnosti založenej na dátach. Eurokomisia má ambíciu vytvoriť Európsky dátový priestor, čiže jednotný trh s údajmi, sprístupniť nevyužité údaje a umožniť ich voľný tok v rámci EÚ a naprieč odvetviami v prospech podnikov, výskumných pracovníkov a verejnej správy.

Na dosiahnutie tohto cieľa najskôr európska exekutíva navrhne vytvorenie správneho regulačného rámca, pokiaľ ide o správu údajov, prístup a opätovné použitie medzi podnikmi, medzi podnikmi a vládou a v rámci správnych orgánov.