Únia vedie pre smernicu o audiovizuálnom obsahu konanie proti 24 krajinám, vrátane Slovenska

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska komisia začala právne konania o porušení právnych predpisov proti 23 členským štátom EÚ a Spojenému kráľovstvu za to, že neprijali pravidlá revidovanej smernice o audiovizuálnom obsahu. Predmetom právneho konania je aj Slovensko.

Členské krajiny mali zaviesť do svojej vnútroštátnej legislatívy pravidlá upravujúce koordináciu všetkých audiovizuálnych médií na území celej EÚ, a to tak tradičných televíznych vysielaní a služieb na požiadanie, ako aj platforiem na zdieľanie videí.

Cieľom nových pravidiel EÚ je vytvoriť regulačný rámec vhodný pre digitálny vek, ktorý povedie k bezpečnejšiemu, spravodlivejšiemu a rozmanitejšiemu audiovizuálnemu prostrediu.

Nová únijná legislatíva posilňuje ochranu divákov, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť maloletých, rozširuje pôsobenie pravidiel, týkajúcich sa prejavov nenávisti aj na platformy na zdieľanie videí a posilňuje kultúrnu rozmanitosť v audiovizuálnych médiách. Po prvýkrát zavádza aj nové požiadavky na nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov pre médiá a ochranu plurality médií.

Audiovizuálna smernica EÚ: Ďalší krok proti šíreniu nenávistného obsahu

Členské štáty EÚ schválili návrh audiovizuálnej smernice, sporili sa pre sociálne siete.

Členské krajiny EÚ mali zakomponovať revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 19. septembra 2020. Do tohto termínu  sa to podarilo iba Dánsku, Holandsku, Maďarsku a Švédsku.

Komisia preto zaslala v pondelok (23. novembra) formálnu výzvu Belgicku, Bulharsku, Cypru, Českej republike, Estónsku, Grécku, Fínsku, Francúzsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Luxembursku, Malte, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Taliansku a tiež Spojenému kráľovstvu a požiadala od nich ďalšie informácie. Dotknuté členské krajiny majú dva mesiace na zaslanie odpovede.

Podľa vyjadrenia podpredsedníčky Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej je najvyšší čas, aby všetky členské štáty transponovali celoúnijné pravidlá a aby to urobili dobre.

„Revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách je kľúčovým právnym predpisom pre pluralitu médií. Posilňuje nezávislosť mediálnych regulátorov, podporuje transparentnosť vlastníctva médií a podporuje mediálnu gramotnosť,“ odkázala česká eurokomisárka na smernicu, na znení ktorej pred dvoma rokmi dohodli inštitúcie a členské krajiny EÚ.