V digitalizácii je Slovensko na chvoste EÚ. Rozdiel voči európskemu priemeru narastá

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

V tomto roku Slovensko obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) v EÚ 22. miesto, rovnako ako v roku 2020. Podľa Komisie sme dosiahli v sledovaných oblastiach digitalizácie len obmedzený pokrok. Verejné investície „nie vždy dosiahli požadovaný účinok“.

Najbližšie k európskemu priemeru sme v oblasti pripojenia na internet, najmä v množstve domácností využívajúcich pevné širokopásmové pripojenia a v ich cenách.

V oblastiach integrácie digitálnych technológií a digitálnych verejných služieb však zaostávame, rozdiel oproti priemeru EÚ sa dokonca prehlbuje. Stagnujeme aj v oblasti ľudského kapitálu.

DESI: porovnanie Slovenska a priemeru EÚ v štyroch hlavných oblastiach indexu (2016-2021)

Zdroj: Európska komisia / DESI

Text vyšiel aj ako súčasť Ekonomického newslettra Denníka N.