V Únii sa zjednoduší prenos údajov, vrátane zdravotných záznamov

Občania sa majú ľahšie dostať k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať. [EPA/Carmen Jaspersen]

Európska komisia predstavila 25. apríla súbor opatrení na zvýšenie toku iných ako osobných údajov na jednotnom digitálnom trhu Európskej únie.

Komisia vníma inováciu založenú na údajoch ako kľúčový faktor pre rast trhu a tvorby pracovných miest, najmä pre malé a stredné podniky a startupy, pri vývoji nových technológií a spoločnom využívaní údajov o zdravotnej starostlivosti.

Európska exekutíva v správe pre médiá uviedla, že občania sa napríklad ľahšie dostanú k svojim zdravotným údajom a budú ich môcť lepšie spravovať, kým verejné orgány budú môcť lepšie využívať údaje na výskum, prevenciu a reformu systému zdravotnej starostlivosti.

Umelá inteligencia je parným strojom dneška, hovorí Komisia

Európska komisia predložila v stredu (25. apríla) sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti.

Údaje zatiaľ nedokážeme transformovať na výhody

Podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol, že digitálny trh sa formuje rapídnym tempom, avšak bez potrebných údajov nedokážeme využiť všetky výhody umelej inteligencie, vysokovýkonných počítačov či iných technologických inovácií.

„Tieto technológie nám pomôžu zlepšiť zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a dopravné siete a usporia aj energiu. Presne v tomto spočíva inteligentné využívanie údajov,“ vysvetlil.

Miliarda na európske superpočítače, Slovensko sa zatiaľ nepridá

Európska komisia informovala, že spolu s 13 členskými štátmi plánuje investovať do vybudovania európskej superpočítačovej infraštruktúry na svetovej úrovni.

Dodal, že vďaka návrhu eurokomisie bude k dispozícii viac údajov verejného sektora na opakované použitie, a to aj na obchodné účely, čím sa znížia náklady na prístup k údajom a pomôže to pri vytváraní spoločného dátového priestoru v EÚ.

Stratégia jednotného digitálneho trhu

Eurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielovová potvrdila, že Komisia má ambiciózny plán – vytvoriť stratégiu jednotného digitálneho trhu.

„Cieľom je vytvoriť v EÚ podmienky, z ktorých vyťažia maximum európske podniky a ktoré umožnia realizovať výskum na najvyššej úrovni a chrániť občanov,“ opísala situáciu.

Dodala, že európski občania aj podniky budú mať prístup k lepším výrobkom a službám, lebo bude k dispozícii čoraz viac údajov pre inovácie založené na údajoch.

Prínos nových opatrení vidí aj eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. Ocenil, že sa využije potenciál digitálnych technológií pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti a lekárskeho výskumu. Tým sa podľa neho uľahčí prístup k zdravotným údajom, zlepší sa prevencia, starostlivosť bude lepšie prispôsobená potrebám pacienta a zlepšenie nastane aj v systéme rýchlej reakcie na hrozby pandémie a oblasti liečby.

Významná podpora v personalizovanejšej diagnóze a liečbe

V rámci akčného plánu EK v oblasti údajov o zdravotnej starostlivosti je občanom zaručené prvoradé miesto. Zabezpečí sa ich prístup k ich zdravotným údajom a zavedie možnosť prenášania týchto údajov cez hranice.

Vďaka používaniu veľkých súborov údajov budú možné personalizovanejšie diagnózy a liečba a lepšie predvídanie epidémií. A použitie digitálnych nástrojov verejným orgánom umožní lepšie využívať zdravotné údaje na výskum a reformy systému zdravotnej starostlivosti.

https://twitter.com/DSMeu/status/989149875144216576

Súčasťou tohto návrhu je aj interoperabilita systémov elektronických zdravotných záznamov, ako aj mechanizmus dobrovoľnej koordinácie pri spoločnom využívaní údajov – vrátane genomických údajov – v oblasti prevencie chorôb a výskumu.

Návrhy eurokomisie vychádzajú zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018.