V Únii začal platiť sprísnený kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií predstavili eurokomisári Věra Jourová a Thierry Breton. [EPA-EFE/Stéphanie Lecocq]

Kódex, ktorý dobrovoľne podpísalo 34 signatárov vrátane techgigantov Meta, Google, Twitter, TikTok či Microsoft, rieši nedostatky svojich predchodcov. Zavádza silnejšie záväzky, podrobnejšie opatrenia a krátenie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií.

Európska komisia vo štvrtok (16. júna) privítala uverejnenie sprísneného kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Spolu 34 signatárov, medzi ktorými sú platformy, technologické spoločnosti a občianske organizácie, pri jeho vypracovaní vychádzalo z usmernení eurokomisie z roku 2021. Signatári rovnako zohľadnili skúsenosti z pandémie a agresie Ruska voči Ukrajine.

Sprísnený kódex nadväzuje na prvý kódex postupov z roku 2018, ktorého rámec sa vo svete považuje za priekopnícky. Nový kódex stanovuje množstvo konkrétnych záväzkov, ktoré musia platformy, ako aj celé odvetvie, dodržať v boji proti dezinformáciám. Vo všeobecnosti tak stanovuje merateľné ukazovatele, ktoré v jeho starších verziách chýbali.

Jeho úspech však bude závisieť od praktickej implementácie. S ňou totiž európska exekutíva nebola pri predošlých kódexoch spokojná.

Komisia nie je spokojná s prvou správou Facebooku o boji proti dezinformáciám

Technologickí giganti ako Facebook, Google, Mozilla či Twitter zverejnili prvé správy o ich minuloročnej činnosti v súvislosti s dodržiavaním dobrovoľného kódexu správania sa. Eurokomisia pre nespokojnosť zvažuje vonkajšiu kontrolu ich aktivít.

Spoľahlivejšie nástroje

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová skonštatovala, že nový kódex prichádza v čase, keď Rusko zneužíva dezinformácie ako súčasť agresie voči Ukrajine, ale aj v čase iných početných útokov na demokraciu.

„Vďaka nemu plníme veľmi dôležité záväzky na zníženie vplyvu dezinformácií na internete a využívame spoľahlivejšie nástroje na meranie plnenia týchto záväzkov EÚ vo všetkých jej krajinách a úradných jazykoch. Lepšie nástroje na označenie dezinformácií a pochopenie toho, čo vidia na obrazovke, majú aj samotní používatelia,” uviedla Jourová v správe pre médiá.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton upozornil, že online platformy musia zakročiť ráznejšie, najmä pokiaľ ide o financovanie dezinformácií.

„Rozširovanie dezinformácií nesmie nikomu vyniesť jediné euro,” odkázal.

Online platformy hodnotili vlastné postupy v boji proti dezinformáciám

Európska komisia posudzuje sebahodnotiace správy spoločností o boji proti šíreniu falošných správ. Ročný samoregulačný kódex EÚ zatiaľ uplatňujú platformy rôzne. Komisári im vyčítajú aj slabú úroveň poskytovania dát pre nezávislých posudzovateľov.

Vďaka sankčnému režimu môžu veľké platformy, ktoré kódex opakovane porušujú, dostať pokutu až do výšky šesť percent svojho celkového globálneho obratu.

Spolu s aktom o digitálnych službách, ktorý už čoskoro Únia príjme, a pripravovanými právnymi predpismi o transparentnosti a cielení politickej reklamy je prísnejší kódex postupov základnou súčasťou súboru nástrojov EK na boj proti šíreniu dezinformácií.

Medzi 34 signatárov patria online platformy Meta, Google, Twitter, TikTok a Microsoft, ale aj iné menšie subjekty a špecializované platformy, zástupcovia odvetvia online reklamy, reklamné technologické spoločnosti, overovatelia faktov, zástupcovia občianskej spoločnosti alebo tí, ktorí ponúkajú špecifické odborné znalosti a riešenia na boj proti dezinformáciám.

Vylepšovanie

Účelom sprísnenia kódexu je riešiť nedostatky toho predchádzajúceho zavádzaním silnejších a podrobnejších záväzkov a opatrení.

Nový kódex obsahuje viacero záväzkov. Zavádza širšiu účasť, čiže okrem veľkých platforiem zahŕňa iné rozličné subjekty, ktoré pomáhajú tlmiť šírenie dezinformácií, a je otvorený aj ďalším signatárom.

Zavádza krátenie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií tým, že ich pripraví o príjmy z reklamy a dopĺňa nové formy manipulatívneho správania ako sú falošné účty, boty alebo škodlivé deepfakes, ktoré šíria dezinformácie.

Sprísnený kódex vybavuje používateľov lepšími nástrojmi na rozpoznávanie, pochopenie a označovanie dezinformácií, umožňuje rozšírenie overovania faktov vo všetkých štátoch EÚ v ich úradných jazykoch a zaručuje spravodlivé odmeňovanie overovateľom faktov.

Znamená aj zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy zlepšením jej označovania, informovaním o sponzoroch a o dĺžke nasadenia a zobrazovania reklamy tak, aby ju používatelia vedeli ľahšie rozpoznať.

V neposlednom rade znamená viac podpory pre výskumníkov zlepšením ich prístupu k údajom platforiem.

Únia má nový kódex pre boj s dezinformáciami

Internetovej platformy by mali efektívnejšie bojovať proti hromadnému šíreniu dezinformácií. Európska komisia tento týždeň vydala nové odporúčania, v ktorých vyzýva firmy, aby obmedzili publikovanie dezinformačných reklám a umožnili používateľom lepšie rozoznávať príspevky, ktoré sú zámerne manipulatívne.

Platformy sú povinné podávať pravidelné správy o plnení záväzkov v tejto oblasti a zriadenie centra a pracovnej skupiny pre transparentnosť ponúkne možnosť získať jednoduchý prehľad o implementácii kódexu, jeho pripravenosti na budúce výzvy a o tom, či spĺňa svoj účel.

Signatári kódexu z roku 2018, ale aj široká škála budúcich signatárov, ktorí sa podieľali na prepracovaní záväzkov a opatrení, sa snažili zabezpečiť, aby prísnejšia verzia kódexu dokázala riešiť nové dôležité výzvy, ktoré pre spoločnosť predstavujú dezinformácie.

Signatári budú mať šesť mesiacov na implementáciu záväzkov a opatrení, ku ktorým sa zaviazali. Začiatkom roka 2023 predložia eurokomisii svoje prvé správy o implementácii.