VentureEU: Komisia navyšuje zdroje rizikového kapitálu pre start-upy

410 miliónov eur má mobilizovať až 2,1 miliardy eur z verejných a súkromných investícií. [Pixabay]

Európska komisia a Európsky investičný fond v utorok (10. apríla) oznámili, že spúšťajú program celoeurópskeho fondu rizikového kapitálu pod názvom VentureEU. Jeho cieľom je zvýšiť objem investícií do inovatívnych startupov a podporiť expanziu inovatívnych podnikov v Európe.

V správe Komisie sa uvádza, že Európa má veľa talentovaných, špičkových výskumníkov a skúsených podnikateľov, ktorí by mohli svoje schopnosti využiť viac a pretaviť ich do úspešných projektov.

Kľúčovú úlohu tu ale zohráva prístup k rizikovému kapitálu na inovácie. Očakáva sa, že v celej Európskej únii získa prístup k týmto zdrojom financovania okolo 1 500 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov.

Investor zo Silicon Valley: Školy podnikateľského ducha nenaučia

Dnes existujú štyri najperspektívnejšie technológie, ktoré budú meniť celé priemyselné odvetvia, hovorí partner v HP Tech Ventures, VITALY M. GOLOMB.

410 miliónov eur na mobilizáciu 2,1 miliardy eur

Komisia a investičný fond (EIF) oznámili aj názvy šiestich fondov programu, ktoré získajú podporu Únie v snahe investovať do európskeho trhu s rizikovým kapitálom.

Vďaka finančnej podpore EÚ vo výške 410 miliónov eur majú tieto fondy mobilizovať až 2,1 miliardy eur z verejných a súkromných investícií. To by malo vytvoriť zdroje vo výške 6,5 miliardy eur v podobe nových investícií do inovatívnych startupov a rozširujúcich sa podnikov v celej Európe.

Slovenský start-upový ekosystém sa od „hurá efektu“ významne posunul

Najpálčivejším problémom aj tých najlepších spoločností je u nás nedostatok pracovníkov, a to, že aj kvalitní ľudia stále preferujú stabilitu u etablovaných podnikov, ako inovatívne, hoci rýchlo rastúce firmy, hovorí riaditeľka asociácie, ktorá inovatívne spoločnosti na Slovensku zastrešuje.

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti upozornil, že pri rizikovom kapitále vždy záleží na objeme.

„S VentureEU získa mnoho európskych inovatívnych podnikateľov investície, ktoré im pomôžu inovovať a presadiť sa v globálnom meradle. Pre Európu to znamená viac pracovných miest a väčší rast,“ opísal situáciu.

https://twitter.com/EU_Commission/status/983652564917997568

Bieńkowská: Start-upy budú môcť ostať v Európe

Podľa eurokomisárky pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elžbiety Bieńkowskej VentureEU zvýši počet a priemernú veľkosť fondov rizikového kapitálu, čo zaistí, že „naše start-upy s najväčším potenciálom budú môcť ostať v Európe a zároveň rásť a v plnej miere využívať výhody jednotného trhu”.

Výkonný riaditeľ EIF Pier Luigi Gilibert pripomenul, že tento fond doteraz podporil viac ako 500 menších fondov, teraz však EÚ prvýkrát vytvorila jedinečný program – VentureEU -, ktorý zvýši počet a priemernú veľkosť fondov rizikového kapitálu.

V Európe nevznikajú veľké technologické spoločnosti, chýbajú stimuly

Dôvodom je údajne aj to, že európske start-upy neposkytujú zamestnancom šancu získať odmeny vo forme opčných akcií.

Rizikový kapitál podľa stanoviska Komisie v Európe nie je dostatočne rozvinutý. V roku 2016 investovali fondy rizikového kapitálu v EÚ približne 6,5 miliardy eur, kým v USA to bolo až 39,4 miliardy eur.

Okrem toho sú fondy rizikového kapitálu v Európe príliš malé – v priemere 56 miliónov eur, zatiaľ čo v USA je to 156 miliónov eur. Preto sa stáva, že inovatívne spoločnosti sa sťahujú do „ekosystémov“, v ktorých majú šance na rýchly rast.

V EÚ bolo na konci roku 2017 celkovo 26 unikátnych spoločností s trhovou hodnotou viac ako 1 miliarda USD, pričom v USA ich bolo 109 a v Číne 59.

Najúspešnejšie inovačné firmy na Slovensku pôsobia najmä v informačno-komunikačných technológiách

Takzvané scaleup spoločnosti až v 85 percentách stále zamestnávajú najmä Slovákov.

Investície EÚ do programu VentureEU bude spravovať EIF pod dohľadom eurokomisie. Jeho správou budú poverení šiesti profesionálni a skúsení správcovia fondov, čím sa zabezpečí plne trhovo orientovaný prístup.