Využívanie umelej inteligencie v dátových centrách sa posúva na ďalšiu úroveň

Ilustračný obrázok [flickr]

Google začal používať umelú inteligenciu na kontrolu chladiacich systémov svojich dátových centier. Toto opatrenie, ktoré nahradilo zamestnancov z mäsa a kostí, je spôsob, akým chce znižovať emisie a spotrebu energie.

Technologický gigant oznámil v roku 2016, že systém umelej inteligencie (AI), ktorý vyvinul spoločne s výskumnou spoločnosťou DeepMind, znížil spotrebu energie jeho dátových centier o 40 percent. Spoločnosť sa posunula „na ďalšiu úroveň“ a umožnila systému implementovať vlastné odporúčané zmeny, pričom nahradila skutočných zamestnancov.

Nižšia spotreba

Systém sa skladá z neurónových sietí – počítačových systémov, modelovaných podľa ľudského mozgu. Spoločnosť DeepMind „naučila“ tieto siete predpovedať teploty a tlak v centrách 60 minút vopred, pred stanovením príslušných požiadaviek na zníženie výkonu a spotreby energie.

Umelá inteligencia je parným strojom dneška, hovorí Komisia

Európska komisia predložila v stredu (25. apríla) sériu opatrení, ktoré majú umožniť, aby umelá inteligencia slúžila európskym občanom a posilnila konkurencieschopnosť Európskej únie v tejto oblasti.

Blog spoločnosti Google uvádza, že opatrenie, ktoré sa zaviedlo vo viacerých dátových centrách, prinieslo priemerné zníženie spotreby energie o 30 percent.

„Náš pôvodný systém odporúčaní mal operátorov kontroly a implementácie opatrení, no náš nový riadiaci systém tieto opatrenia implementuje priamo,“ píše sa v blogu.

„Cielene obmedzujeme hranice optimalizácie systému na užší prevádzkový režim, aby sme uprednostnili bezpečnosť a spoľahlivosť, čo znamená, že existuje riziko medzi benefitmi a kompromismi z hľadiska znižovania energetickej efektívnosti.“

Operátori zostanú

Nový prístup spočíva v tom, že AI získava informácie o systéme chladenia dátových centier v reálnom čase (každých päť minút) zo siete snímačov, teda predtým, ako ich spätne pošle do neurónových sietí. Siete potom predpovedajú, ako rôzne kombinácie potenciálnych krokov ovplyvnia budúcu spotrebu energie, čo umožní systému AI identifikovať a implementovať súbor opatrení, ktoré najviac obmedzia spotrebu energie, pričom rešpektujú bezpečnostné obmedzenia spoločnosti.

Počas celého procesu budú operátori dátových centier dohliadať na systém a budú mať možnosť kedykoľvek ukončiť režim kontroly AI. V takýchto prípadoch systém odovzdá kontrolu operátorom.

Google teraz skúma možnosť uplatnenia systémov AI vo viacerých oblastiach svojich operácií, píše sa v blogu. Spoločnosť by mohla používať túto technológiu aj v inom prostredí ako v dátových centrách na to, aby „pomohla riešiť zmenu klímy v ešte väčšom rozsahu“.

Umelá inteligencia Slovensko neobíde

ŠPECIÁL / Názor / Svet, kde je čoraz ťažšie rozoznať, či sa na druhej strane hovoru nachádza reálna osoba alebo robot, sa začína stávať realitou. Na Slovensku preto vzniká nová platforma, ktorá sa zameria práve na potenciál a výzvy spojené s napredovaním umelej inteligencie.

Dátové centrum pod vodou

Takéto dynamické prostredie dátových centier by v niektorých prípadoch mohlo znemožniť efektívnu prevádzku. Každé stredisko zvyčajne pracuje v rámci jedinečného systému – to znamená, že model vylepšenej energetickej efektívnosti, ktorý funguje v jednom dátovom centre, sa nemusí oplatiť v inom.

To však nezastavilo významné technologické spoločnosti od investícií do nových spôsobov, ako zlepšiť efektivitu dátových centier. Spoločnosť Microsoft nedávno potopila malé stredisko pri pobreží Orkney, aby sa presvedčila, či by sa takéto zariadenia mohli efektívnejšie ochladiť pod vodou.

Technologický gigant sa zároveň snaží bojovať proti rastu a spotrebe elektrickej energie svojich dátových centier tým, že do svojho energetického mixu pridáva viac čistých zdrojov, v snahe dosiahnuť 60 percent obnoviteľných zdrojov energie „začiatkom nasledujúceho desaťročia“.

Okrem toho spoločnosť Facebook oznámila plán na výstavbu nového dátového centra v Írsku, ktoré bude využívať len obnoviteľnú energiu. Apple zatiaľ investoval 1,7 miliardy amerických dolárov do vybudovania dvoch obrovských dátových centier v Európe – v Írsku a v Dánsku. Tie by mali tiež využívať len obnoviteľnú energiu.