Za nedodržiavanie GDPR dostal Google vo Francúzsku pokutu 50 miliónov eur

Logo spoločnosti Google. [TASR/AP Photo/Rene Tillmann]

Francúzsky regulačný orgán pre oblasť dát vytvára v digitálnom sektore precedens. Technologickému gigantu uložil za porušenie pravidiel EÚ o ochrane údajov najväčšiu pokutu, aká bola doteraz v súvislosti s reguláciou udelená. Google podľa rozhodnutia nedostatočne informuje svojich používateľov o užívateľských dátach, ktoré sám využíva, píše EURACTIV.fr.

Pokuta uložená podľa právnych predpisov EÚ o všeobecnej ochrane dát a vydaná európskym regulačným orgánom je prvá svojho druhu a zároveň doteraz najväčšia.

„Je to po prvýkrát, čo CNIL (Francúzsky regulačný orgán pre oblasť dát, pozn. red) uplatnil nové prahové hodnoty, stanovené v GDPR,“ zdôraznil francúzsky orgán.

„Suma a publicita pokuty sú v prvom rade odôvodnené závažnosťou zistených nedostatkov, týkajúcich sa základných princípov GDPR: transparentnosti, informovanosti a súhlasu.“

Najzodpovednejšie riešia GDPR dánske firmy, slovenské firmy sú priemerné

Slovensko má totožné výsledky ako priemer Únie, o vplyve GDPR na podnikanie tu hovorí 41 percent firiem.

Francúzsko kritizuje spoločnosť Google za to, že svojich používateľov neinformovala, aký typ užívateľských údajov má internetový gigant k dispozícii.

„Základné informácie napríklad o účeloch, na ktoré sa dáta používajú, retenčnom období dát, či kategórii údajov, používaných na prispôsobenie a cielenie reklám, sú rozdelené do viacerých dokumentov. Tie (navyše) obsahujú tlačidlá a odkazy, ktoré musia byť aktivované na to, aby sa používatelia dozvedeli ďalšie informácie.“

Panika medzi IT lídrami?

Do prípadu však zasahuje ďalšia výzva, ktorej budú musieť manažéri v technologických firmách čeliť, a tou sú parametre použitia dát. Návrh spoločnosti Google o forme poskytnutia, či neposkytnutia údajov používateľmi, prípadne ich rozsahu a druhu, je podľa CNIL príliš komplikovaný.

Podobný spôsob poskytovania používateľského súhlasu sú však bežnou praxou aj ďalších vyhľadávačov a iných stránok. V prípade Google-u je problémom, že pri vytváraní účtu musí používateľ zakliknúť „viac možností“ na to, aby mohol prispôsobiť spracovanie svojich údajov napríklad na reklamné účely. Bez toho systém automaticky zaeviduje predvolené možnosti, medzi ktoré patrí aj poskytovanie dát na to, aby bola reklama používateľovi šitá na mieru.

Google napriek novým pravidlám Únie pokračuje v zbieraní dát o polohe svojich používateľov

Podľa správy nórskej skupiny pre ochranu spotrebiteľa Google napriek novým nariadeniam Európskej únie pokračuje v zneužívaní dát užívateľov. Výskumy po šiestich mesiacoch platnosti GDPR naznačili upevnenie jeho postavenia na trhu s internetovou reklamou a pokles investícií do start-upov.

Pokiaľ ide o použitie samotných dát, regulátor CNIL sa domnieva, že používatelia vyhľadávača a ďalších služieb spoločnosti Google nie sú schopní poskytnúť skutočne informovaný súhlas. Zmena parametrov totiž zahŕňa niekoľko špecifických krokov, pričom niektoré možnosti sú predbežne kontrolované.

„Zistené zlyhania zbavujú používateľov základných záruk, týkajúcich sa dátových procesov, ktoré by mohli odhaliť široké spektrum ich súkromného života,“ kritizoval spoločnosť francúzsky orgán.

Podľa článku 89 nariadenia sa pokuty GDPR môžu vyšplhať až do výšky štyroch percent celosvetového obratu spoločnosti, zdôraznil CNIL vo svojom rozhodnutí.

EÚ v roku 2019: Digitálny trh v Únii porastie, potrápia otázky etiky nových technológií

Smernica o copyrighte, zlepšovanie kyberbezpečnostných štandardov, rozvoj 5G sietí, či nepravdepodobné zavedenie celoeurópskej digitálnej dane: Únia chce v novom roku dokončiť zjednotenie digitálneho trhu. Diskusiám o budúcnosti technologického vývoja budú ale dominovať otázky etiky.

Regulačný orgán vyjadril poľutovanie nad tým, že napriek varovaniam neboli porušenia GDPR napravené. „Každý deň si tisíce francúzskych občanov vytvárajú nové Google účty“, čím kalifornskému gigantu dodávajú vlastné dáta.

Spoločnosť Google už na kritiku reagovala. Hovorí, že nie všetci používatelia služby si vytvárajú v systéme účty a že iba sedem percent francúzskej populácie využíva Google účet, a tak by mohli byť týmito problémami ovplyvnení.