Komisárka Gabrielová: Európa si nemôže dovoliť nedostatočnú kapacitu superpočítačov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Eurokomisárka Mariya Gabrielová. [EK]

Bez superpočítačov svetovej triedy stúpa naša závislosť od zariadení v tretích krajinách, čím sa obmedzuje európsky inovačný potenciál, píše MARIYA GABRIELOVÁ.

Mariya Gabrielová je európska komisárka zodpovedná za digitálnu ekonomiku a spoločnosť.

Najväčší prospech zo súčasného dátového hospodárstva a spoločnosti budú mať tie spoločnosti, ktoré sú schopné v plnej miere využívať digitálnu infraštruktúru, spracovávať a šíriť digitálne produkty a služby. K súčasným gigantom digitálneho priemyslu (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) však nepatrí ani jedna spoločnosť z Európy.

Práve preto je jednotný digitálny trh jednou z hlavných priorít Európskej komisie. A z rovnakého dôvodu musí Európska únia čo najskôr vybudovať kvalitnú digitálnu infraštruktúru. Jej súčasťou bude aj infraštruktúra európskych superpočítačov na svetovej úrovni, ktoré budú integrované do supervýkonných a účinných strojov, schopných spracovať obrovské množstvo údajov a vykonávať výpočty tisícnásobne rýchlejšie než normálny počítač.

Verím, že Európska únia môže dosiahnuť skutočný pokrok počas bulharského predsedníctva, ktoré zaradilo v nasledujúcich šiestich mesiacoch digitálnu agendu medzi svoje najväčšie priority.

Miliarda na európske superpočítače, Slovensko sa zatiaľ nepridá

Európska komisia informovala, že spolu s 13 členskými štátmi plánuje investovať do vybudovania európskej superpočítačovej infraštruktúry na svetovej úrovni.

Rastúci potenciál superpočítačov

Už dnes superpočítače umožňujú našej spoločnosti využívať inovácie v zdravotníctve, inžinierstve, pri získavaní energie z obnoviteľných zdrojov, v automobilovej a kybernetickej bezpečnosti a iných technológiách.

Existuje nespočetné množstvo uplatnení a teší ma, že európski občania ich už teraz môžu využívať. Vysokovýkonná výpočtová technika nám umožňuje napríklad navrhnúť a simulovať účinky nových liekov, rýchlejšie stanoviť diagnózu a účinnejšiu liečbu a predvídať možné epidémie.

Príkladom sú slovinskí lekári, ktorí na urýchlenie genetickej diagnostiky vyžili infraštruktúru superpočítačov, čím skrátili potrebný čas z viac ako jedného mesiaca na menej ako niekoľko dní, v niektorých prípadoch iba na jeden deň.

Superpočítače sa používajú aj na stále podrobnejšie simulácie zmeny klímy, napríklad pri štúdiách zameraných na správanie oceánov, predpoveď počasia a vývoja zemských zdrojov. Takéto simulácie sú užitočné pre včasné varovanie pred búrkami, či tvorbu dlhodobých scenárov o zmene klímy a s tým súvisiacich adaptačných stratégií.

Slúžia aj ako zdroj na zlepšovanie našich poznatkov o geofyzikálnych procesoch a štruktúre vnútra Zeme. Napríklad v Taliansku medzinárodný tím výskumníkov vyvinul model litosféry pod celým Talianskom založený výlučne na veľmi presnom zobrazení seizmických vĺn, ktorý pomáha lepšie porozumieť zemetraseniam v regióne. Som presvedčená, že táto technológia nám môže pomôcť zachrániť stovky životov.

Výrobcovia automobilov sa teraz zameriavajú na inteligentnú mobilitu budúcnosti: autá bez vodiča. Vzhľadom na obrovské množstvo dát, ktoré si autá budú vymieňať, vyhodnocovať rýchlosťou vyššou ako štyri terabajty (čo zodpovedá množstvu dát, ktoré obsahuje tisíc DVD nosičov) za hodinu a pol jazdy, bude tento sektor superpočítače využívať vo veľkej miere.

Sedmička členských krajín chce z Európy počítačovú superveľmoc

Oslavy 60. výročia Rímskych zmlúv využívajú členské štáty aj na prehĺbenie spolupráce v digitálnej oblasti.

Reakciou na exponenciálny nárast dát je posun vysokovýkonnej výpočtovej techniky na ďalšiu úroveň – z petaflopovej na exaflopovú. Je minimálne desaťkrát rýchlejšia ako najrýchlejšie stroje používané v súčasnosti a viac ako sto krát rýchlejšia ako najrýchlejšie stroje dostupné v Európskej únii.

Európu predbehli Čína, Spojené štáty a Japonsko

Nie všetky členské štáty EÚ majú kapacity, aby mohli vybudovať a udržiavať takúto infraštruktúru, alebo vyvinúť exaflopové technológie. Okrem toho Európa už svojimi schopnosťami vo vysokovýkonnej výpočtovej technike nepatrí na popredné miesta. Predbehli ju Čína, Spojené štáty a Japonsko.

Bez superpočítačových zariadení svetovej triedy Európa nenaplní svoju ambíciu stať sa dynamickým dátovým hospodárstvom. Európa si nemôže dovoliť, aby sa kvôli nedostatočnej kapacite superpočítačov spracúvali dáta pochádzajúce z výskumu a priemyslu EÚ inde. Zvýšila by sa tak naša závislosť od zariadení v tretích krajinách a inovácie by sa tým v Európe obmedzili. V tomto spočíva pridaná hodnota Európskej únie.

Najúspešnejšie inovačné firmy na Slovensku pôsobia najmä v informačno-komunikačných technológiách

Takzvané scaleup spoločnosti až v 85 percentách stále zamestnávajú najmä Slovákov.

Z tohto dôvodu sa 23. marca 2017 stretli v Ríme členské štáty a dohodli sa na vyhlásení o EuroHPC. Sedem členských štátov – Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko – podpísalo vyhlásenie, aby podporilo ďalšiu generáciu výpočtovej techniky a dátovej infraštruktúry. Odvtedy sa k vyhláseniu pridalo ďalších šesť krajín (Belgicko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko a Švajčiarsko).

Vďaka týmto 13 priekopníkom môžeme urobiť ďalší krok a zhromaždiť viac investícií, aby sme mohli vytvoriť špičkovú európsku infraštruktúru superpočítačov. Nový právny rámec a štruktúra financovania – spoločný podnik EuroHPC – bude na návrh Európskej komisie slúžiť na nadobúdanie, budovanie a rozširovanie infraštruktúry špičkových superpočítačov v celej Európe.

V Európe nevznikajú veľké technologické spoločnosti, chýbajú stimuly

Dôvodom je údajne aj to, že európske start-upy neposkytujú zamestnancom šancu získať odmeny vo forme opčných akcií.

Na základe viacročného rozpočtu Únie predstavuje v tejto fáze jej príspevok približne 486 miliónov eur. Rovnakou sumou prispievajú aj členské štáty a pridružené krajiny. Celkovo by sa mala do roku 2020 investovať jedna miliarda eur verejných financií a rovnako by mali prispieť aj súkromní členovia iniciatívy.

Okrem týchto trinástich krajín sa k spoločnému podniku EuroHPC môžu kedykoľvek pripojiť ďalšie členské štáty a pridružené krajiny za predpokladu finančnej spoluúčasti.

Superpočítačová infraštruktúra: strategický zdroj pre budúcnosť priemyslu

Cieľom nového právneho nástroja je podporiť rozvoj systémov s exaflopovým výkonom (trilión alebo 1018 výpočtov za sekundu) založených na technológiách EÚ do roku 2022 až 2023.

Európska superpočítačová infraštruktúra predstavuje strategický zdroj pre budúcnosť priemyslu Európskej únie, ktorý sa bude stále viac digitalizovať. Je to aj výborný potenciálny zdroj nových pracovných miest.

Veľa malých a stredných podnikov potrebuje na svoju činnosť vytváranie modelov a simulácií. Pre mnohé z nich, ak nie všetky, sú náklady na vlastnenie a údržbu takýchto technológií nedostupne vysoké.

Úlohou EÚ je preto podporiť ich kreativitu, inovácie a konkurencieschopnosť.