Komisárka Jourová: O vaše osobné údaje sa starajú iní, mali by ste sa tiež

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Eurokomisárka Vĕra Jourová [EC AV]

Európska únia v máji do pravidiel ochrany osobných údajov zavedie zlatý štandard. Krajiny mimo Európy v týchto pravidlách hľadajú inšpiráciu, píše VĚRA JOUROVÁ.

Věra Jourová je európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Nedávno som si znovu pozrela svoj obľúbený film, pôvodnú verziu Lúpeže po taliansky zo 60-tych rokov. Keď ho pozerám v roku 2018, uvedomujem si dve veci: po prvé koľko maskovaných bláznov so zbraňami bolo nahradených geekmi s notebookmi. A po druhé, že pre dnešných zločincov banky už nie sú nevyhnutne najatraktívnejšie dostupné ciele.

Dáta sú novým zlatom 21. storočia. Sú najcennejším zdrojom dnešného hospodárstva, ale aj nevyhnutnosťou nášho každodenného života. Denne zdieľame osobné údaje stovky krát: všetko od bankových detailov a nákupných zvykov až po obrázky z dovolenky a lekárske záznamy.

Ak sa k týmto údajom dostanú zločinci, môže to mať vážne dôsledky: mohlo by dôjsť k zverejneniu dôverných údajov o vašom osobnom živote, či o vašej anamnéze a krádež identity sa tak stane jednoduchšou. Nedávne masívne porušenia ochrany údajov, ako napríklad tie, ktoré spôsobili útoky WannaCry, Meltdown a Spectre, nám túto novú realitu pripomínajú.

Európsku spoluprácu v kybernetickej bezpečnosti rozhýbal hackerský útok

„Vydieračský počítačový vírus“ WannaCry prinútil členské štáty a európske agentúry k prvej celoeurópskej spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

23 rokov staré pravidlá budú minulosťou

Od 25. mája, približne o 100 dní, sa v celej Európe začnú uplatňovať nové, silné pravidlá ochrany údajov. Bolo na čase. Súčasné pravidlá Európskej únie o ochrane údajov sa datujú do roku 1995, kedy nikto nepočul o spoločnosti Facebook alebo Instagram. Modernizované pravidlá sú vhodné pre digitálny vek a pomôžu ľuďom znovu získať kontrolu nad ich osobnými údajmi.

Ľudia budú mať právo byť informovaní v prípade, že ich údaje boli napadnuté. Jednoduchšie bude prenášanie osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb. Spoločnosti sa už nebudú môcť skrývať za legálnym žargónom, ale budú musieť poskytnúť jasné a zrozumiteľné informácie o spracovaní osobných údajov. A dokonca, za určitých podmienok, budeme mať právo odstrániť odkazy, vedúce k našim osobným informáciám, ako aj „právo byť zabudnutý“.

Zjednotená regulácia o ochrane dát sa dotkne aj pol milióna slovenských firiem

Spracovávanie dát s osobnými údajmi prechádza v Únii zásadnými zmenami, Slovensko chystá nový zákon.

Nové pravidlá už nebudú bezzubé. S možnými sankciami až do výšky 4 percentá ročného obratu môžeme očakávať, že dokonca aj globálni hráči v oblasti IT budú hrať podľa pravidiel.

Tieto modernizované pravidlá boli vytvorené nielen na lepšiu ochranu osobných údajov európskych občanov, ale aj na zvýšenie množstva príležitostí na skutočnom jednotnom digitálnom trhu a pre väčšiu flexibilitu v inováciách podnikov.

S jedným súborom identických pravidiel v Únii – namiesto fragmentovaného trhu s 28 rôznymi režimami – by mali podniky ušetriť značné množstvo peňazí, no získať aj väčšiu právnu istotu. A do nových pravidiel pre malé a stredné podniky je zapracované množstvo flexibility.

Podmienky o spracovaní osobných údajov na internete v Európe najčastejšie čítajú Slováci

Podľa nedávnej štúdie Európskej komisie takmer 60 percent Slovákov tvrdí, že pred poskytnutím osobných údov na internete číta podmienky ich využitia. V Únii sa k tejto praktike priznáva nadpolovičná väčšina internetových užívateľov len u nás a v Maďarsku.

Inšpirácia pre ďalších

Zavádzame zlatý štandard ochrany údajov na celom svete. Som hrdá na to, že naše pravidlá ochrany údajov vo zvýšenej miere slúžia aj ako referenčný bod a zdroj inšpirácie pri vytváraní alebo prispôsobovaní právnych predpisov o ochrane údajov pre ostatné krajiny a regionálne organizácie.

V súčasnosti o ochrane údajov rokujeme s Japonskom a Južnou Kóreou a existuje veľká šanca, že s nimi v blízkej budúcnosti pristúpime k dohodám, čo umožní voľný tok údajov medzi našimi hospodárstvami.

Spôsob, akým spracovávame údaje v dnešnom a budúcom svete do veľkej miery určuje našu ekonomickú budúcnosť a osobnú bezpečnosť. Robíme dobre, keď sa pripravujeme, berieme vážne riziká a využívame pri tom všetky príležitosti. Nové pravidlá európskej ochrany údajov budú pevným základom tohto úsilia.