Zneužitie osobných údajov podkopalo demokraciu – a môže znova

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok [atelier-data-privacy/Flickr]

Nedávne zistenia o nezákonnom využívaní údajov o voličoch by mali prinútiť Európsku úniu a jej členské štáty prijať legislatívne opatrenia na zabránenie podobných prípadov, ktoré porušujú práva na súkromie a podkopávajú demokraciu, píše NOMI BYSTRÖMOVÁ.

Nomi Byströmová je postdoktorandkou v oblasti počítačových vied na univerzite Aalto vo Fínsku.

Odhalenia (bývalého zamestnanca Cambridge Analytica, pozn. ed.) Christophera Wylieho o využívaní údajov voličov boli dvojnásobne závažné. Zistili sme, že aj v Európskej únii boli osobné údaje miliónov ľudí zneužité na ovplyvňovanie volieb – v prípade hlasovania o brexite vo Veľkej Británii 23. júna 2016. Pokiaľ ide o samotných voličov, tí jednoducho zabudli na to, čo sa stalo s ich informáciami.

Známy problém

Wylieho poznatky však tiež potvrdzujú, že pravda nám môže pripadať zvláštnejšia než fikcia. Možno aj to je dôvod, prečo museli vedci, novinári a organizácie občianskej spoločnosti znova bojovať o to, aby boli ich hlasy vypočuté, a to aj napriek dlhoročným pokusom upozorniť na zneužívanie údajov.

Marcové zistenia neprišli len tak, z ničoho nič. Jednoducho iba pritiahli potrebnú pozornosť na problém protiprávnych kampaní, o ktorom sa vedelo už dávno.

Ovplyvnila Cambridge Analytica aj brexit?

Bez masového pôsobenia spoločnosti Cambridge Analytica na sociálnych sieťach by k brexitu nikdy nedošlo, tvrdí bývalý zamestnanec firmy, CHRISTOPHER WYLIE.

V Spojenom kráľovstve boli vytvorené obrovské a politicky významné databázy. Voliči boli pred referendom neustále ovplyvňovaní a očividne došlo k porušeniu britského Zákona o ochrane údajov. Môžeme len dúfať, ako povedala Carole Cadwalladr z Observer, že sa v Anglicku uskutoční verejné vyšetrovanie.

Okrem konkrétnych kampaní a spoločností by sa mala preskúmať aj rozsiahla zahraničná angažovanosť.

Európsky parlament bude celú vec tiež prešetrovať. To však už nestačí.

Potrebná legislatíva

Únia, ako aj členské štáty, musia prijať legislatívne opatrenia proti takýmto kampaniam, pretože porušujú práva na ochranu súkromia a narušujú demokraciu, ktorá je v článku 2 Zmluvy o Európskej únii uvedená ako základná hodnota.

Očakávania, že všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov sa bude zaoberať aj získavaním osobných údajov s cieľom vyhrať vo voľbách za každú cenu sú nereálne. Je pravda, že GDPR má pomerne ostré zuby (napríklad administratívne sankcie vo výške 20 miliónov eur alebo 4 percent z celosvetového obratu). Chýba však algoritmická sústava, ktorá je veľmi potrebná. Článok 22 sa obmedzuje na „rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní“.

Psychologická manipulácia voličov – s pomocou ich vlastných osobných údajov – sa stala hrozbou pre demokraciu. Pri snahe zintenzívniť personalizované zacielenie voličov sa ignoruje nielen ochrana osobných údajov, ale aj pravidlá o financovaní kampaní.

Nadnárodné firmy sú slabo pripravené na dodržiavanie podmienok GDPR, tvrdí prieskum

Nadnárodné spoločnosti sú slabo pripravené na dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov a ich súkromia.

Transparentnosť

Po prvé, musíme vyriešiť nedostatočnú transparentnosť – tajnosti okolo celej škály spracovávania údajov; či nedostupné algoritmy a uzatvorené platformy, v ktorých došlo k porušeniam. Ich následky sú jednoznačne škodlivé.

Uľahčovali nezákonné praktiky, bránili otvorenej a konštruktívnej politickej diskusii a šírili extrémne emocionálny materiál bez ohľadu na pravdivosť obsahu.

Transparentnosť a efektívny dohľad musia začať platiť, a to nielen v prípade Facebooku.

Kozmetické vylepšenia a zdvorilé ospravedlnenia by sa už nemali akceptovať. Samoregulácia neviedla k žiadnej regulácii.

Kampane a spoločnosti, ktoré nerešpektujú zákon, musia byť za svoje činy zodpovedné. Pokuty samotné nie sú dostatočne odstrašujúce. Skôr zvýhodňujú bohatších kandidátov a ich majetných podporovateľov.

Politické poradenstvo, dátová analytika a digitálne reklamné spoločnosti, ktoré používajú nezákonné hackerské praktiky a zastrašujú alebo ohrozujú voličov kdekoľvek na svete, by nemali byť v Únii vôbec povolené.

Zahraniční aktéri

V neposlednom rade potrebujeme opatrenia na riešenie problému zahraničných aktérov. Tí môžu ovplyvňovať národné alebo európske parlamentné voľby rôznymi spôsobmi, napríklad vybudovaním obrovských databáz voličov, ich manipuláciou zo zahraničia, vytváraním fiktívnych spoločností, alebo poskytovaním služieb a darov.

Motívy zahŕňajú destabilizáciu demokratických inštitúcií a spoločnosti, ale aj ovplyvnenie spôsobu, ako je krajina riadená, či podpora vlastných politických cieľov.

Pomohol Facebook Trumpovej kampani? Europarlament chce odpoveď

Európsky parlament pozval šéfa Facebooku, Marka Zuckerberga, aby sa prišiel vyjadriť k informácii, že firma Cambridge Analytica pozbierala údaje o 50 miliónoch používateľov, ktoré využila na prezidentskú kampaň Donalda Trumpa.

Volebná kampaň bola masívne narušená, a to nielen poznatkami z oblasti dátovej vedy. Príslušné zákony a právomoci orgánov však nemusia dostatočne reagovať na tieto trendy. Podľa slov riaditeľa kampane Vote Leave: „zákony/regulačné agentúry sú v podstate jeden veľký vtip, keďže ktokoľvek, kto by chcel podvádzať a porušovať zákony, to môže ľahko urobiť aj bez toho, aby si to niekto všimol“.

Technologický pokrok

Pokrok v strojovom učení (machine learning) je tak významný, že už nepotrebujeme metódy ako napríklad psychografiu, ktorú predtým používala aj spoločnosť Cambridge Analytica. Voliči môžu byť neustále sledovaní. Manipulácia je navyše čoraz invazívnejšia a „šitá na mieru“.

Obrovské množstvo údajov je iba začiatkom. Revolúcia Internetu vecí (Internet of Things) už klope na dvere. Dnes to ešte nie je realitou, no čoskoro bude pripojené všetko od tabletiek, postelí, zrkadiel, digitálnych asistentov, kondómov, tanierov, džínsov a vykurovacích systémov až po celé domovy. Všetky tieto súčasti Internetu vecí budú prenášať informácie o svojich užívateľoch.

A tieto údaje sú neoceniteľné najmä pre tých, ktorí si chcú vytvoriť komplexný obraz o spôsobe života svojich voličov a zistiť čo najviac o ich zraniteľnosti a slabých miestach.

Ak by sme zostali neaktívni alebo by sme sa uspokojili s dobrovoľnými, nevynútiteľnými kódexmi správania sa, riskovali by sme ďalšie zmanipulované hlasovanie a voľby ako v roku 2016. Demokracia by bola podkopaná a nielen Spojené kráľovstvo, ale aj celá Európska únia, by sa začali uberať iným smerom.