Ako využiť inovácie, obsah a dáta na  zmeny podnikaní v spravodajstve

Komerčný obsah

V stredu 6. októbra sa uskutočnila online konferencia #Media4Europe na tému „Transformácia podnikateľského prostredia v  SPRAVODAJSTVE: Zdieľanie obsahu, dáta a Stars4Media“ . Podujatia sa zúčastnilo približne 200 účastníkov z rôznych platforiem, vrátane politikov, mediálnych odborníkov a mienkotvorcov. Účastníci podujatia diskutovali o mediálnych a politických trendoch, ktorých príkladom sú mediálne inovácie a projekty v oblasti infraštruktúry. 

Na podujatí bola predstavená strategická štúdia o uskutočniteľnosti Európskych platforiem na zdieľanie obsahu. Jacquesa Bajona z konzorčného partnera IDATE: „Naša štúdia uskutočniteľnosti definuje podmienky pre vytvorenie novej európskej platformy na zdieľanie obsahu, ktorá bude spĺňať požiadavky na kvalitu a bude atraktívna pre cieľové publikum. Štúdia na základe vstupov všetkých dôležitých aktérov skúma možné zmeny na mediálnom trhu v priebehu nasledujúcich troch rokov.. Jej hlavným výystupom sú tri praktické spôsoby zdieľania obsahu.“ Dočítate sa o nich v zhrnutí štúdie. 

Podpredsedníčka Európskej komisie Vĕra Jourová vyzdvihla úsilie EÚ o vytvorenie udržateľného mediálneho prostredia: „[…]Pokračujeme v zvyšovaní finančnej podpory a  úsilia, aby sme spojili pod hlavičkou  pod hlavičkou News banner všetky možnosti financovania médií“..“ V súlade s tým, čo predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyen uviedla v prejave o stave EÚ za rok 2021, viceprezidentka Jourová dodala: „[…] žiadny novinár by nemal zomrieť, a ani by mu nemalo byť ublížené za to, že robí svoju prácu.“ 

Maria Joao Rodrigues, predsedníčka Nadácie pre európske pokrokové štúdie (FEPS), priblížila ako na to:: „Európa potrebuje integrovanejšiu stratégiu pre mediálny sektor: hospodársku, sociálnu, technologickú a kontrolnú reguláciu. Tá by mohla sprevádzať nielen budúcu iniciatívu EÚ v podobe zákona o slobode médií, ale pripravila by aj mediálne prostredie pre nasledujúce eurovoľby.“ 

Roman Imielski z Gazeta Wyborcza v paneli o priemyselnej stratégii a zdieľaní obsahu zdôraznil: „Pre nás v Poľsku je v oblasti slobody tlače životne dôležitou cezhraničná spolupráca- predovšetkým organizácia LENA (Leading European Newspaper Alliance).  No cezhraničnú spoluprácu, najmä pokiaľ ide o jazyky, môžu tiež zefektívniť platformy, ktoré pomáhajú zdieľať obsah a údaje, povedal poľský redaktor. „Pokiaľ ide o nové iniciatívy EÚ, vítame podporu v oblasti ochrany novinárov, ale potrebujeme viac než len slobodu: potrebujeme udržateľné príjmy na zaplatenie novinárskej práce. Transformácia žurnalistiky je zásadná pre naše prežitie a tiež pre demokraciu.“ 

Konferencia sa  venovala aj premene mediálneho podnikania vďaka cezhraničným inovačným projektom. V diskusii s nedávnymi účastníkmi programu Stars4Media moderátor Stephen Fozard zo Svetovej asociácie vydavateľov dennej tlače (WAN-IFRA) poukázal na to, že sektor musí vytvoriť udržateľnejší program na podporu transformácie podnikania. To by vytvorilo viac mediálnych inovácií, ktoré by následne umožnili vyššiemu počtu účastníkov získať skúsenosti s novými konceptami žurnalistiky. 

Ako uviedla viceprezidentka Jourová: „V lete sme zverejnili výzvu na novinárske partnerstvá vo výške 7,6 milióna EUR, financovanú po prvýkrát prostredníctvom programu Kreatívna Európa. Pevne veríme, že cezhraničná spolupráca a spolupráca naprieč médiami môžu priniesť nové nápady a môžu podporovať inovácie. To je to, čo dnes vidíme v programe Stars4Media,“ Povedala komisárka.: „Ide o vynikajúcu prípravu, pretože v novembri usporiadame Európske fórum mediálnych správ, ktoré sa bude zameriavať na priemyselnú transformáciu mediálneho sektoa,“ zdôraznila na záver svojho príhovoru. Christophe Leclercq, zakladateľ portálu EURACTIV a think tanku Europe’s MediaLab: „Dotácie EÚ a regulácia online trhu nezaistia slobodu a demokraciu tlače. Pomáhajú však s premenou médií a propagujú kvalitné spravodajstvo v boji proti  „falošným správam“. Ak sa náš mediálny sektor stane konkurencieschopnejším voči americkým platformám, môžeme pokračovať v podpore nových novinárov.“ To je v súlade s výstupmi projektových partnerov, ktoré sme dnes predstavili: dve strategické štúdie ohľadom cezhraničného zdieľania obsahu, dát a inovácií.  

Prečítajte si článok EURACTIV o podujatí: Jourová vyzýva na cezhraničnú mediálnu spoluprácu 

 

Poznámka redaktora 

Toto podujatie v rámci série #Media4Europe tiež pripravuje základ pre mediálne fórum NEWS (NEWS Media forum), ktoré sa bude konať 29. novembra 2021. Predstavuje tiež pokračovanie iniciatívy NEWS v rámci Akčného plánu Európskej komisie pre médiá (MAAP). Séria podujatí #Media4Europe pomáha spájať národných vydavateľov a redaktorov v niekoľkých projektoch a politických trendoch. Posledné podujatie #Media4Europe sa konalo v marci 2021. 

 

Partneri projektu: 

Stars4Media: 

Vrije Universiteit Brussel (VUB), koordinátor projektu: prof. Luciano Morganti 

Europe´s  MediaLab, iniciátor projektu 

WAN-IFRA (Svetová asociácia vydavateľov dennej tlače) 

Európska federácia novinárov 

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou 

 

Štúdia o zdieľaní obsahu: 

IDATE Digiworld 

Europe´s MediaLab 

Štúdia uskutočniteľnosti slúži ako základ v plánovanej štúdii o mediálnych dátových priestoroch, ktorá sa spustí v októbri. Tento projekt je financovaný Európskou komisiou. 

 

Dátové priestory médií 

PWC 

Carsa 

KU Leuven (Inštitút mediálnych štúdií) 

KU Leuven (Centrum pre IT a pre práva duševného vlastníctva) 

Poradenstvo spoločnosti Intellera 

 

Táto štúdia je financovaná Európskou komisiou