Dátová ekonomika a ako sa môže Európa chrániť pred ďalším ekonomickým šokom

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska únia je na Slovensku vo väčšine ekonomických tém vnímaná prevažne pozitívne. Je našim hlavným obchodným partnerom cez jednotný trh a poskytuje e pre slovenské podniky tak rôzne možnosti expanzie. Práve preto je potrebné spozornieť, keď európske rozhodnutia môžu zasiahnuť slovenské firmy negatívne.

Jeden z týchto prípadov je vidieť aj v týchto dňoch. Dôsledkom rozhodnutia Európskeho súdneho dvora došlo k zrušeniu dovtedy platných dohôd o ochrane a transfere dát medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Medzi týmito dvoma ekonomickými a politickými partnermi vzniká právny konflikt, ktorý má potenciál zmraziť fungovanie tisícok európskych firiem, ktoré boli od právnej istoty v tejto oblasti doslova závislé pri svojom každodennom fungovaní.

Právny konflikt vytvárajúci neistotu pre európske podniky ako aj spotrebiteľov

Európska únia tak vytvorila právne vákuum v oblasti, ktorá má potenciál výrazne zmierniť dopady koronakrízy a poskytnúť malým a stredným podnikom príležitosť ako fungovať v digitálnom priestore. Práve tento priestor poskytuje stabilitu v časoch nových vĺn ochorení a opatrení na ich zmiernenie. Podniky dokážu vďaka digitálnym službám zostať aktívne, inovovať svoje produkty a služby, dodávať ich na nové trhy a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Malé a stredné podniky využívajúce digitálne služby ale v tomto smere závisia od bezproblémových dátových transferov cez Atlantický oceán.

Celý tento konflikt medzi najbližšími ekonomickými partnermi pritom vychádza z rozličných pohľadov na ochranu osobných a citlivých údajov ako aj mieru dôvery voči digitálnej ekonomike. Európsky súdny dvor vyjadril výrazné pochybnosti týkajúce sa amerických praktík v oblasti zabezpečenia dát a ochrany osobných a citlivých údajov, čím spochybnil celý transfer dát, na ktorom je v súčasnosti postavená európska ekonomika.

V tomto právnom konflikte ide skutočne o veľa

Európska únia a najmä krajiny ako Slovensko môžu na tomto konflikte výrazne stratiť. Spojené štáty sú najsilnejším a najvýznamnejším hospodárskym partnerom Európskej únie, ktorý podporuje ekonomiku každoročne cez viac ako 800 miliónov dolárov v hodnote zakúpených tovarov a služieb z EÚ. Dopady prípadnej absencie dohody alebo ďalšej eskalácie tohto konfliktu môžu zasiahnuť nielen podnikateľov a ich príležitosť dosahovať príjmy, ale aj výskumné aktivity, možnosti dištančného vzdelávania a kritickú bezpečnostnú infraštruktúru, pričom tento efekt snehovej gule zo sebou strhne ďalšie a ďalšie dôležité oblasti fungovania krajín a ich ekonomiky.

Európa môže teda prísť o veľa. Ekonomicky môžeme “stratiť” až dva bilióny eur a ohrozených je okolo 1,3 milióna pracovných miest do konca tohto desaťročia. To môže byť cena za to, že Únia nenájde spoločnú reč so svojim najbližším obchodným partnerom v otázke zabezpečenia bezproblémového transferu dát medzi týmito dvoma ekonomikami.

V realite hospodárstva sa bavíme odhadoch zasiahnutia až na 85 % európskych podnikov, ktoré používajú doterajšie mechanizmy na transfer dát, vrátane 70 % zo všetkých európskych malých a stredných podnikov. Iba 9 % európskych podnikov vôbec nevyužíva transfer dát mimo Európskej únie.

Pozrime sa, ako podiel jednotlivých segmentov využívajúcich digitálne služby  transferu dát medzi USA a Európskou úniou. Nie je prekvapením, že najväčším používateľom  na ochranu osobných údajov bol priemysel informačných a komunikačných technológií (2 597 firiem), po ktorom nasledovali odvetvia obchodu a odborných služieb (751). Ďalej firmy z rôznych odvetví, ako je zdravotná starostlivosť, médiá a zábava, finančné služby, vzdelávanie, spotrebný tovar a maloobchod (pozri obrázok 4, ktorý nezahŕňa odvetvie IT technológií, aby sme lepšie poukázali na jednotlivé odvetvia využívajúce  služby transferu dát).

Prehľad jednotlivých sektorov využívajúcich transferové služby medzi USA a Európskou úniou podľa počtu firiem pôsobiacich  v týchto sektoroch.

„Vnímame riziko nepriamyho dopadu, ktorý bude ešte oveľa širší, keďže služby technologických firiem, platforiem alebo digitálnych lídrov, využívajú na Slovensku aj v celej Európe desaťtisíce podnikov. Práve oni môžu v tomto čase plnom neistoty čeliť výpadku kanálov,  ktoré slúžia na prístup k zákazníkom spomedzi malých a stredných firiem alebo bežných obyvateľov. Digitálne služby sú kritické pre čoraz viac sektorov ekonomiky, od zábavy, cez finančné služby, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie či predaj základných produktov,“ hovorí Michal Kardoš, výkonný riaditeľ Aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).