Do štvrťročných výsledkov O2 sa premietol už aj vplyv koronakrízy. Výnosy poklesli o 4%

Komerčný obsah

[Zdroj: O2 Slovakia]

V Bratislave, 15. 5. 2020Počet zákazníkov operátora O2 presiahol koncom marca už 2,15 mil., čo je o 5% viac ako pred rokom. Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli koncom marca 69 mil. eur, pričom si pripísali pokles o 4%. Do štvrťročných výnosov sa tak premietla už aj krízová situácia na Slovensku spojená so šírením koronavírusu a opatreniami proti nemu, ako aj pokles prepojovacích poplatkov. Jednu z najrastovejších zložiek výnosov naďalej predstavovali tržby z dát, ktoré sa medziročne zvýšili o vyše 11%. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o viac ako 8% na takmer 30 mil. eur.

  • O2 Slovakia po prvýkrát reportuje skupinové výsledky zahŕňajúc spoločnosť O2 Business Services
  • Počet zákazníkov O2 medziročne vzrástol o 5%
  • Skupina O2 na Slovensku zaznamenala v úvode roka medziročný pokles výnosov o 4%. V štvrťročných číslach sa tak už prejavili marcové výsledky ovplyvnené koronakrízou

„Slovensko žije v neľahkých časoch krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu v spojení s opatreniami, ktoré tvrdo zasiahli do zabehnutého nákupného správania ľudí. Ani my v O2 sme sa nevyhli dopadom tejto situácie, ako napríklad enormný nárast vyťaženia siete, ktorej kapacity sme viackrát počas marca posilňovali. Zvýšená komunikačná potreba sa však na výnosoch neprejavila kvôli neobmedzeným objemom správ a volaní v našich produktoch, pričom sme zároveň zaznamenali výrazný prepad predajov nových produktov a služieb kvôli celoštátnym reštrikčným opatreniam. Tržby v uplynulom štvrťroku negatívne ovplyvnili najmä výnosy z predaja hardvéru, ktorých pokles je badateľný. Naopak, pozitívne sa vo výsledkoch skupiny O2 na Slovensku prejavilo podnikanie dcérskej spoločnosti O2 Business Services. Napriek mnohorakým dôsledkom tejto situácie vo výsledkoch skupiny O2 sme ako zodpovedný operátor priniesli pre našich zákazníkov sériu benefitov, ktoré im uľahčili zvládnutie týchto dní a týždňov. Rovnako sme nepoľavili ani v našich plánoch a príprave nových atraktívnych služieb,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.

 Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Zákaznícka báza sa k 31. marcu 2020 oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka zvýšila o 5% na vyše 2,15 mil. Opäť rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorí z celkovej zákazníckej bázy tvorili už takmer 66%. Rovnako je však rast zákazníckej bázy ovplyvnený aj nárastom M2M SIM kariet. Priemerná zákaznícka platba za poskytované služby v prvých troch mesiacoch bola 10 eur mesačne.

*Údaj zahŕňa aj 359 tis. M2M SIM kariet k 31. marcu 2020

Prehľad udalostí v roku 2020

 O2 si udržalo dlhodobú pozíciu lídra v zákazníckej skúsenosti, keď už po jedenásty krát za sebou zvíťazilo v januári 2020 v nezávislej ankete „TECHBOX roka 2019“, v ktorej čitatelia hlasujú aj v kategórii najlepší operátor na Slovensku za predchádzajúci rok.

O2 koncom januára získalo viacero ocenení, či už za svoj prístup k zákazníkom alebo kreatívne koncepty. V najnovšej štúdii KPMG zameranej na zákaznícku skúsenosť sa prebojovalo do prvej desiatky najobľúbenejších firiem na Slovensku. V aktuálnom ročníku štúdie sa umiestnilo na 9. mieste.

Z 10. ročníka odovzdávania cien PROKOP 2019 za najlepšie PR projekty odnieslo dve prvé miesta za komunikáciu projektov Pripravte sa na eKasu a Nebuď pirát, ktorá vznikla v rámci spolupráce s agentúrami Elite Solutions, Seesame a Zenith Media. Šéfka komunikácie a hovorkyňa O2 Tereza Molnár sa zároveň stala PR osobnosťou roka 2019.

Od februára posilnil najvyššie vedenie spoločnosti O2 na poste Riaditeľa financií Tomáš Kimlička, ktorý má za sebou viacročné pracovné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti finančného riadenia v rôznych spoločnostiach ako Tatry Mountain Resorts, či SkyEurope Airlines.

Začiatkom marca O2 komunikovalo štart výberového konania na dodávateľa 5G siete. Vo výberovom konaní počíta so všetkými relevantnými hráčmi, ktorí deklarujú pripravenosť na dodávku technológií.

V polovici marca O2 oznámilo v súvislosti so šírením koronavírusu a potrebných preventívnych opatrení prispôsobenie prevádzky predajní, ktoré po týždni O2 následne otvorilo v dočasne skrátenom režime.

V marci O2 počas mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s koronavírusom pridalo pre zákazníkov benefity smerujúce k zlepšeniu podmienok na prácu z domu alebo trávenie voľného času. Po dočasných vylepšeniach s bezplatným prístupom k službe HBO GO, zrýchleniu dát po ich prečerpaní v programe Internet na doma, či pridaním TV staníc do programov Modrá O2 TV a O2 TV v mobile prišli na rad aj nové SMART paušály, ktorých zákazníci mali možnosť až do 15. mája využívať každú zvolenú aplikáciu bez obmedzenia dát.

Mimoriadna situácia na Slovensku vzhľadom k šíreniu koronavírusu a opatrenia, ktoré k nej patria, mali značný dopad aj na slovenských operátorov, predovšetkým na vyťaženosť ich sietí. O2 v čase zavedenia prvých celoštátnych opatrení evidovalo značný nárast prevádzky, ktorá sa blížila najexponovanejším obdobiam v roku. Mimoriadna situácia na Slovensku sa premietla do nárastu volaní, ktorých počet stúpol až o 10%, dĺžka hovoru sa predĺžila zhruba o tretinu a až o štvrtinu narástla aj dátová prevádzka.

V čase, keď sa Slovensko nachádzalo v mimoriadnej situácii so zatvorenými školami sa rozhodla pomôcť aj Férová nadácia O2, ktorá sa téme vzdelávania dlhodobo venuje a vyhlásila grant s názvom O2 Digitálna škola so sumou 50 tis. eur určenej pre projekty, online platformy, či iniciatívy, ktoré otázku digitálneho vzdelávania na diaľku riešia koncepčne a systematicky.