Dve tretiny firiem zo streovýchodnej Európy nevedia, ako chrániť údaje svojich zákazníkov

Komerčný obsah

Kybernetická bezpečnosť sa momentálne nachádza na vrchole zoznamu výziev, ktorým čelia podnikatelia po celom svete. [Pixabay]

PR SPRÁVA / Podnikatelia, viac ako akákoľvek iná profesijná skupina, by si mali uvedomovať, že vstupujeme do éry digitálnej revolúcie, v ktorej sa informácie stali novou menou. Sme stále viac a viac závislí od bezpečnosti našich údajov. Podľa prieskumu „Cyber Threat CEE Region 2018”, ktorý uskutočnila platforma CYBERSEC HUB medzi zástupcami malých a stredných podnikov zo stredovýchodnej Európy, však až 65 percent firiem z regiónu nemá vypracovanú stratégiu kybernetickej bezpečnosti. Len polovica z nich pravidelne vytvára kópie údajov, a takmer 60 percent aj naďalej používa predovšetkým klasické antivírusové softvéry.

Kybernetická bezpečnosť sa momentálne nachádza na vrchole zoznamu výziev, ktorým čelia podnikatelia po celom svete. Všeobecná digitalizácia ekonomiky, ktorej sme dnes svedkami, za posledných niekoľko rokov spôsobila výrazný nárast nebezpečenstiev spojených s kybernetickými útokmi. Krakovská platforma CYBERSEC HUB preto v období od marca do apríla roku 2018 uskutočnila prieskum „Cyber Threat CEE Region 2018”, aby zistila úroveň ochrany pred ohrozeniami tohto druhu v regióne stredovýchodnej Európy, Zúčastnilo sa ho 500 stredoeurópskych malých a stredne veľkých podnikov z Českej republiky, Poľska, Rumunska, Maďarska a Slovenska, ktoré zamestnávajú 1 až 249 osôb.

Nedostatky bezpečnostnej stratégie

Výsledky výskumov ukázali, že napriek stúpajúcemu počtu kybernetických útokov, až 65 percent podnikov z regiónu strednej a východnej Európy nemá stratégiu na ochranu údajov svojich zákazníkov. Zo všetkých krajín v regióne vyzerá situácia najlepšie v Poľsku, kde viac ako polovica firiem uplatňuje stratégiu s riešeniami tohto druhu. Na druhom konci sa nachádzajú české a slovenské podniky, kde táto hodnota dosahuje iba 23 percent.

Stagnácia výdavkov na kybernetickú bezpečnosť

Aké sú výdavky na kybernetickú bezpečnosť v stredovýchodnej Európe? Firmy utratia v priemere takmer dvetisíc eur. Absolútnym lídrom regiónu je Poľsko, v ktorom priemerné výdavky dosahujú 6 400 eur, čo výrazne prevyšuje regionálny priemer. Na opačnom konci sa nachádza Česká republika s výdavkami na úrovni 300 eur. Znepokojujúce však je to, že až 55 percent firiem zo stredovýchodnej Európy utráca na kybernetickú bezpečnosť 0 až 250 eur (vrátane 25 percent podnikov z Poľska). Z prieskumu CYBERSEC HUB vyplýva, že výdavky na ochranu pred kybernetickými útokmi medzi podnikateľmi z regiónu v priebehu posledných piatich rokov vzrástli v priemere iba o 60 eur! Celkovo 70 percent zástupcov podnikov si napriek tomu myslí, že do tejto oblasti investuje dostatočne veľa prostriedkov.

Vládne zastaralá klasika

Najväčšiu časť rozpočtu na ochranu proti kybernetickým útokom pohlcujú antivírusové, antispamové a antispyware softvéry až u 59,4 percenta skúmaných firiem. Obzvlášť viditeľné je to u českých a slovenských podnikateľov, kde táto položka tvorí 70 percent, respektíve 68 percent výdavkov. V Poľsku, Maďarsku a Rumunsku antivírusové softvéry pohlcujú asi 50 percent finančných prostriedkov.

Len v priebehu roku 2017 pritom firmy zo skúmaného regiónu prišli v dôsledku kybernetických útokov v priemere o 1100 eur. Je ale zaujímavé, že až 68 percent podnikateľov prehlasuje, že v minulom roku nezaznamenali žiadne straty spojené s digitálnymi útokmi. Z toho vyplýva, že regionálny priemer zvyšujú podniky, ktoré za posledných 12 mesiacov stratili týmto spôsobom viac ako 50 tisíc eur.

„Je ťažké odhadnúť straty celosvetového biznisu, ktoré boli spôsobené kybernetickými útokmi, ale všeobecne sa odhaduje, že sa pohybujú na úrovni jedného až troch percent globálneho HDP. Rozšírenie tohto javu jasne ukazuje, že naša ekonomika do značnej miery závisí od bezpečnosti informačnej infraštruktúry.  Kybernetická bezpečnosť by preto mala byť neoddeliteľnou súčasťou prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie” – vysvetľuje Robert Siudak, manažér CYBERSEC HUB.

Viac o výskume v oblasti kybernetickej nebezpečnosti v regióne stredovýchodnej Európy nájdete v správe „Cyber Threaths CEE Region 2018”, ktorá je k dispozícii na stránke CYBERSEC HUB: http://report.cybersechub.eu/