S umelou inteligenciou sa počíta aj na Slovensku!

Komerčný obsah

Konferencia AmCham Slovakia venovaná umelej inteligencii. [AmCham Slovakia]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Umelá inteligencia a jej potenciál na Slovensku

TLAČOVÁ SPRÁVA / Umelá inteligencia (UI) prináša skutočnú hodnotu v podnikaní. Zavádza sa vo všetkých odvetviach, ktoré vytvárajú bezprecedentnú efektívnosť ľudskej produktivity a bude pokračovať v transformácii globálneho priemyslu, hospodárstva a sociálneho ekosystému. Americká obchodná komora v SR zakladá novú platformu UI na Slovensku. V spolupráci s univerzitami a Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu diskutuje o možnostiach využitia potenciálu UI na Slovensku.

Platforma sa usiluje o zjednotenie a prepojenie akademického, verejného a podnikateľského sektora, v snahe využiť všetky možnosti UI pre Slovensko. „Platforma je navrhnutá tak, aby zjednotila akademické, podnikateľské subjekty a verejný sektor v štruktúre, ktorá zabezpečuje vyvážené riadenie vývoja a potenciálu UI pre budúci ekonomický rast na Slovensku,“ hovorí Petra Zappe, koordinátor platformy Americkej obchodnej komory v SR.

Podľa Oxford Insights prinesie UI revolúciu v poskytovaní verejných služieb a už dnes vlády na celom svete začínajú vidieť obrovský potenciál UI nielen pre hospodárstvo, ale aj pre firmy a služby verejné. Rola vlády je preto vo veku exponenciálnych technológií veľmi dôležitá. Upravuje legislatívu a dáva rámec a možnosti využitia tohto nového ekosystému. „Krajiny V4 sú v Európskej únii prvé, ktoré zaujali postoj k pripravovanému oznámeniu Európskej komisie o rozvoji umelej inteligencie. Na národnej úrovni je hlavným koordinátorom aktivít úrad vicepremiéra. Výraznú časť našich aktivít musíme orientovať na podporu rozvoja inovatívnych podnikov, start-upov a prilákanie talentov, pretože si dobre uvedomujeme ich potenciálny prínos pre slovenskú ekonomiku. Aj týmto spôsobom pomáhame presadiť záujmy Slovenska v Európe a podporovať budovanie Jednotného digitálneho trhu,“ hovorí Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Výskum UI na slovenských univerzitách, vedeckých pracoviskách a centrách nezaostáva. Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. z katedry aplikovanej informatiky, FMFI UK hovorí: „Medzi najperspektívnejšie oblasti UI považujem podporné rozhodovacie systémy v rôznych doménach ako medicína alebo súdnictvo, adaptívne počítačové systémy na konverzáciu s užívateľom a inteligentnú analýzu veľkého množstva dát, samojazdiace autá a kolaboratívne robotické systémy.“  Prof. Ing. Peter Sinčák, CSc., vedúci katedry kybernetiky a umelej Inteligencie, TU KE dodáva: „Veľkú perspektívu UI vidím v jej integrácii s cloud computingom a virtuálnou realitou hlavne pre potreby Industry 4.0 alebo HEALTH 4.0. Vo všeobecnosti vidím perspektívu v integrácii a hybridizácii rôznych prístupov implementovaných v cloudových prostrediach. Domnievam sa, že vedci a inžinieri by sa mali venovať tzv. slabej umelej inteligencii a v nej prinášať zlepšenie kvality života ľudí.“

Skúsenosti z podnikateľskej praxe ukazujú, že už dnes sa firmy zaoberajú reálnym využitím umelej inteligencie a komercionalizácii potenciálu produktu UI. Darí sa aj na Slovensku. „Slovensko patrí aj vďaka spoločnosti IBM medzi vyspelé krajiny, ktoré už dnes reálne využívajú riešenia umelej inteligencie. Napríklad systém IBM Watson for Oncology využívajú onkológovia zo siete nemocníc Svet zdravia už viac ako rok. Doteraz mali možnosť overiť si správnosť navrhovanej liečby pomocou umelej inteligencie a na základe medzinárodne overených postupov pri viac ako 500 pacientoch,“ uvádza Fridrich Matejik, obchodný riaditeľ IBM Slovensko. „Adient sa venuje automatizácii už dlhé roky – prakticky od príchodu spoločnosti na slovenský trh. Technológie idú stále dopredu a spoločnosti, ako je aj tá naša, musia obohacovať svoje automatizácie čoraz viac aj po kognitívnej stránke. Umelá inteligencia nám môže pomôcť rýchlejšie odhaliť chyby v procesoch a vylepšiť už zavedené spôsoby výroby,“ hovorí Peter Kováč, výkonný riaditeľ Adientu.

 

O Americkej obchodnej komore v SR

Americká obchodná komora v SR bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 331 spoločností, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 44% slovenské spoločnosti, zhruba 21% je amerických a približne 35% predstavujú medzinárodné spoločnosti. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk.

 

Článok vychádza v rámci Špeciálu venovaného konferencii AmCham Slovakia.