Sieť EURACTIV získala medzinárodné ocenenie za mediálnu výnimočnosť

Komerčný obsah

Ilustračný obrázok

TLAČOVÁ SPRÁVA / Sieť EURACTIV si z podujatia „Global Entreps Awards“, ktoré hosťoval Európsky výbor regiónov v Bruseli, odniesla v utorok (18. júna 2018) ocenenie „Global Media Excellence“. Organizátori ocenili aktivity siete v oblasti podpory diskusií, dôveryhodnému prístupu v informovaní, ako aj úspešnej komunikácii o politikách Európskej únie.

Medzinárodnú súťaž „The Global Entreps Awards“,  každoročne organizuje Medzinárodná rada Združenia pre vlastníkov podnikov a podnikateľov vo svete.

Sériu ocenení výnimočným občanom, úradom, iniciatívam, spoločnostiam a inštitúciám, podporujúcim digitalizáciu a ciele OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030, každoročne udeľuje 124-členná medzinárodná porota.

Ocenenia sa udeľujú pod záštitou Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Tohoročnú cenu Global Media Excellence prebral za sieť EURACTIV jej  zakladateľ, Christoph Leclercq.

“EURACTIV je poctený, že medzinárodné inštitúcie a podniky oceňujú jeho mediálne pokrývanie politiky a diskusií o Európskej únii, vrátane digitalizácie a trvalo udržateľného rozvoja, ale aj za jeho príspevok k dôveryhodnému mediálnemu obsahu a komunikácií. Sme hrdí, že v dnešnom meniacom sa svete a mediálnom prostredí poskytujeme udržateľný redakčný materiál s cieľom informovať našich čitateľov a zlepšiť proces tvorby politiky,“ povedal David Mekkaoui, generálny riaditeľ spoločnosti EURACTIV.COM Ltd.

Medzinárodná rada Združenia pre vlastníkov podnikov a podnikateľov vo svete odovzdávala ocenenia už po štvrtý krát, a to v 30 kategóriách. Až 17 kategórií pritom nadväzuje na ciele Agendy 2030 Organizácie spojených národov z Addis Abeby. Ocenenia v tomto roku získalo aj 13 ďalších osobností, ktoré v ostatnom roku preukázali v kategorizovaných oblastiach uznania hodnú výnimočnosť. Na fóre, ktoré Rada organizovala v júni v Bruseli, sa zúčastnili aj zástupcovia viac ako stovky krajín.