Komisia navrhla predĺžiť zrušenie roamingových poplatkov o ďalších desať rokov

Krátka správa.

Pôvodné nariadenie rušilo roamingové poplatky v EÚ, Lichtenštajnsku, Nórsku a Islande na päť rokov. Jeho platnosť mala vypršať v roku 2022.

Európska komisia navrhuje predĺžiť platnosť nariadenia o zrušení roamingových poplatkov, a to až do roku 2032. Poplatky boli v Únii zrušené 15. júna 2017. Eurokomisia hovorí, že od vtedy tieto výhody pri cestovaní medzi členskými krajinami EÚ, Lichtenštajnskom, Nórskom a Islandom využilo až 170 miliónov Európanov.

Nové pravidlá majú zlepšiť aj prístup k pohotovostným službám a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o možných poplatkoch spojených s doplnkovými službami, využívanými počas roamingu.

Viac v tlačovej správe Európskej komisie.