Normy pre umelú inteligenciu nastavia štandardizačné orgány Únie

Krátka správa.

Technické normy, ktoré bude implementovať európska legislatíva o umelej inteligencii, spoločne vyvinú tri európske štandardizačné orgány.

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) budú mať na starosti vývoj technických noriem pre zákon o umelej inteligencii.

Tri normalizačné organizácie by mali už čoskoro vytvoriť pracovný program s podrobným časovým harmonogramom, a výber technických orgánov. Tie budú zodpovedné za každú normu, ktorú pôvodne vyšpecifikovalo hlavné nariadenie o umelej inteligencii. Európskej komisii budú tiež musieť každých šesť mesiacov predkladať správu o pokroku.

Technické normy budú zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii legislatívy o umelej inteligencii, keďže spoločnosti, ktoré ich uplatňujú, budú posudzované v súlade s pravidlami EÚ.

Viac v článku EURACTIV.com.