Polstovka krajín dohoda štandardy pre autonómne automobily

Viac ako päťdesiat krajín, vrátane členov EÚ, sa dohodlo na spoločných pravidlách pre autonómne automobily.

Záväzné pravidlá pre ALKS (Automated Lane Keeping Systems) vôjdu do platnosti v januári 2021, je medzi nimi aj povinná čierna skrinka.