Portugalci pripravujú alternatívu v legislatíve o súkromí v online priestore

Krátka správa.

Portugalské predsedníctvo pripravilo kompromisnú verziu návrhu Nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (ePrivacy).

Európska únia rokuje o legislatíve už od roku 2017. Jej cieľom je stanoviť pravidlá ochrany súkromia v elektronickej komunikácii na úrovni, ktorá by bola porovnateľná s tradičnými telekomunikáciami. Jednou z kontroverzných otázok je možnosť spracovania meta-údajov z elektronickej komunikácie a možnosť zhromažďovať informácie z koncových zariadení.

Návrh portugalského predsedníctva v Rade EÚ túto možnosť opäť zavádza, no len v prípade prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov, či verejných hrozieb. Predlžuje dobu aplikácie nariadenia, z 12 na 24 mesiacov od jeho schválenia. O návrhu dnes (10. februára) diskutujú zástupcovia členských krajín.

Viac v texte EURACTIV.com.