Slovensko sa stalo členom centra výnimočnosti pre hybridné hrozby v Helsinkách

Slovensko sa oficiálne stalo 28. účastníckou krajinou centra, ktoré má posilňovať odolnosti štátu proti hybridným hrozbám.

Slovenská republika vo štvrtok (6. augusta) odovzdala v Helsinkách notifikáciu o svojom súhlase s členstvom v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám.

„Slovensko má záujem posilniť vlastné kapacity pre boj proti nim, s cieľom zvýšenia vlastnej odolnosti. Centrum výnimočnosti v Helsinkách zohráva nezastupiteľnú úlohu pri medzinárodnom úsilí a spolupráci v tejto oblasti,“ píše sa v sprievodnom liste slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka.

Centrum vzniklo v roku 2017, s cieľom slúžiť štátom EÚ a NATO ako miesto pre zdieľanie skúseností, budovanie kapacít a výskum v oblasti boja proti hybridným hrozbám.

Slovensko sa zapája do spoločného centra Únie a NATO pre boj proti hybridným hrozbám

Slovensko sa stane 26. členom spoločného projektu EÚ a NATO, ktoré už dva roky pôsobí v Helsinkách. Do centra výnimočnosti ale Bratislava nevyšle stáleho zástupcu.