Štáty meškajú s výstavbou 5G sietí, eurokomisia predstaví nové ciele

Krátka správa.

Európska komisia predstaví sériu nových cieľov pri zavádzaní sieti piatej generácie, keďže tie pôvodné sa členským štátom pre pandémiu nedarí plniť.

Ciele digitálneho desaťročia do roku 2030 predstaví Európska komisia 9. marca. Zámerom je znižovanie závislosti EÚ na poskytovaní kľúčových technológií pre Úniu z tretích krajín.

Iba polovica členských štátov doteraz splnila ciele v oblasti priraďovania nízkopásmových vĺn pre 5G spektrum. Blok je navyše pozadu aj v oblasti prideľovania pásiem na tzv. milimetrových vlnách. Do tretice zaostáva aj v budovaní bezdrôtových staníc krátkeho dosahu, tzv. celulárnych rádiových prístupových uzlov, ktoré sú potrebné pre ďalšie 5G technológie.

Komisia v marci predstaví aj nové účely ďalších investícii.

Viac v texte EURACTIV.com.