Whistleblowerka Facebooku: Legislatíva o digislužbách v Únii musí byť úspešným príbehom

Krátka správa.

Frances Haugen v Európskom parlamente reflektovala na dohodu o dvoch hlavných zákonoch EÚ, zameraných na reguláciu digitálneho priestoru.

Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), ktorého súčasťou sú aj slovenskí europoslanci Monika Beňová (SMER/S&D), Eugen Jurzyca (SaS/ERD) a Miroslav Radačovský (nez.), sa zišli v stredu (18. mája), aby reflektovali rokovania, ktoré viedli k medziinštitucionálnej dohode o dvoch hlavných zákonoch EÚ, zameraných na reguláciu digitálneho „divokého západu“: Zákon o digitálnych trhoch (DMA) a Zákon o digitálnych službách (DSA).

Frances Haugen, whistleblowerka, ktorá v roku 2021 zverejnila desaťtisíce interných dokumentov Facebooku, sa k zákonodarcom v Bruseli tiež pripojila. Europarlamentu „srdečne zablahoželala“ k dohode na DSA, a to šesť mesiacov po tom, čo si ju poslanci europarlamentu prvýkrát vypočuli.

Oznamovateľku potešilo najmä to, že platformy budú musieť po novom klásť dôraz na svojich používateľov vždy, „keď stoja pred voľbou medzi maximalizáciou zisku a verejným záujmom“.

Haugen však zákonodarcov varovala: „Svoje peniaze adresujte skutočne na miesta, o ktorých hovoríte,” povedala a vyzvala na zapojenie „významnej sumy zdrojov na to, aby sa DSA stal úspešným príbehom”.

Viac v článku EURACTIV.com.