Diskusia | Digitálne služby a trhy EÚ: ,,Skrotenie” digitálnych gigantov?

Koncom roka 202 predstavila Európska komisia dlhoočakávaný balík pravidiel, ktorý má pretvoriť digitálne služby a trhy v Európskej únii. Zatiaľ čo európske hlavné mestá diskutovali o témach ako transformácia eCommerce, zodpovednosť sociálnych platforiem či právo slobody prejavu, na Slovensku tieto témy nerezonovali.

Hoci veľká časť legislatívy významne zmení používateľskú skúsenosť každého, kto používa sociálne siete alebo nakupuje online, vrátane malých a stredných podnikov na digitálnom trhu, diskusie o týchto, zatiaľ neukončených, otázkach by sa mali presunúť z Bruselu na pôdu hlavných miest, vrátane tých v strednej a východnej Európe, ktoré sa k týmto témam doteraz vyjadrovali menej.

Prinášame Vám diskusiu, ktorá má za cieľ priblížiť debaty o vyššie spomenutých témach, aký dopad bude mať nový balík pravidiel, ktorý predstavila Európska komisia a aké sú pozície krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska.

Diskusia prebieha v anglickom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

V diskusii vystúpia:

  • ALEX AGIUS SALIBA, poslanec Európskeho parlamentu (S&D), Malta
  • ĽUBOŠ KUKLIŠ, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielania a retransmisiu, Slovensko
  • MICHAŁ KANOWNIK, riaditeľ ZIPSEE Digital Poland Association

Úvodné slovo:

  • URBAN ÜBERSCHÄR, riaditeľ Friedrich Ebert Stiftung pre ČR a SR

Moderátorka:

  • LUCIA YAR, EURACTIV Slovensko