Profesionalizácia štátnej stavebnej správy: Pomôžu nové zákony o výstavbe a o územnom plánovaní?

Hoci sa rezorty na zneniach dvoch zákonov, ktoré majú nahradiť vyše 40-ročný zákon stavebný zákon zatiaľ nezhodujú, zákon o výstavbe a o územnom plánovaní chce predkladateľský rezort dopravy poslať do parlamentu v novembri.

Na nutnosť rekonštrukcie, ale aj novej výstavby moderných sietí naprieč Európskou úniou musí správne reagovať aj Slovenská republika. Tú v súčasnosti zamestnáva najmä transformácia stavebného zákona.

Nový stavebný zákon: Vyše 2 700 pripomienok, no s ambíciou schváliť ho tento rok

Dvojica zákonov, ktoré majú nahradiť slovenský stavebný zákon zo sedemdesiatych rokov, má upustiť od dvoch konaní na jednu stavbu, zrýchliť a stransparentniť procesy a špecializovať pracovníkov na menšom množstve stavebných úradov.

Podľa návrhu rezortu výstavby z roku 2017 by vyše 40-ročný zákon mala po novom nahradiť dvojica zákonov: o výstavbe a o územnom plánovaní. Jej tvorcova tvrdia, že pripravované dokumenty reflektujú európske trendy a samostatne preto riešia systém a plánovanie.