Zodpovednosť v digitálnom veku zahŕňa aj znalosť kybernetického priestoru

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Bezpečná digitálna budúcnosť

Ohrozujú naše strategické a konkurenčné výhody a ročne stoja spoločnosti a celú ekonomiku milióny eur. Malé aj veľké spoločnosti musia akceptovať skutočnosť, že útoky v digitálnom priestore predstavujú pre ich zisky obrovské a okamžité riziko.

O ochrane kritickej infraštruktúry, globálnych trendoch pre lokálne spoločnosti a zvyšovanie povedomia ako nástroj na zníženie rizika v kybernetickom priestore diskutovali účastníci podujatia Zodpovednosť v digitálnom veku: Povedomie o kybernetickej bezpečnosti.

Americká obchodná komora na Slovensku diskusiu organizovala v Bratislave začiatkom októbra.