Podiel verejnej dopravy na osobnej doprave

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom verejnej dopravy – vlakov, autobusov a trolejbusov. Aj tak však tri štvrtiny dopravy osôb zabezpečujú osobné autá.

V susednom Maďarsku je pozícia verejnej dopravy ešte silnejšia. Najslabšia je v Portugalsku: takmer 83 percent dopravy pripadá na osobné autá.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.