Aerolínie získajú čiastočnú výnimku z ETS

Silný odpor zo strany mimoeurópskych leteckých prepravcov viedla komisárku pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard k tomu, že minulý rok predložila návrh o dočasnej výnimke zo začlenenia do EÚ ETS pre medzikontinentálne lety. Nemusia tak podávať správy o emisiách pre lety medzi letiskami v EÚ a tretími krajinami a vyhnú sa aj súvisiacim sankciám.

Výbor EP pre životné prostredie v utorok (26.2.) tento návrh podporil. V apríli o ňom budú europoslanci hlasovať v pléne. Vzhľadom na silnú podporu je nepravdepodobné, že by ho neprijali. Za návrh hlasovalo 50 členov výboru, proti nebol žiaden a 8 sa zdržalo.

Poslanci vo svojom uznesení zdôraznili že výnimka z ETS  je podmienená pokrokom na pôde Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Výnimka má platiť maximálne rok, jej predĺženie je možné len ak sa v ICAO dosiahne „jasný a dostatočný“ pokrok.

Spravodajca EP pre tento návrh Peter Liese (EĽS, Nemecko) uviedol, že výsledok hlasovania „je jasným signálom, že Európska únia chce medzinárodné riešenie. Pre tretie krajiny už viac neexistujú výhovorky, aby sa v tejto veci neangažovali. Tretie krajiny dávali najavo, že je to Európska únia, ktorá stojí v ceste, ale uvidíme či majú dostatok oddanosti.“

„Apelujem predovšetkým na prezidenta USA Obamu, ktorý získal Nobelovú cenu za mier okrem iného za svoj záväzok bojovať s klimatickou zmenou a na ministra zahraničia Kerryho, ktorý v Senáte predložil Kerry-Liebermanov zákon, ktorý vydláždil cestu pre obchodovanie s emisiami pre hospodárstvo USA vrátane letectva. Mohli by stratiť všetku dôveryhodnosť, ak budú naďalej oponovať riešeniu v tejto dôležitej oblasti,“ dodal Liese.

V snahe posilniť medzinárodnú dôveru v EÚ ETS, by podľa poslancov členské štáty mali použiť príjmy z aukcií emisných kvót na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, podporiť výskum a nízkouhlíkové dopravné schémy.

Globálna dohoda

Najbližšie rokovania ICAO sa uskutočnia už v marci. Podľa mimovládnych organizácií ale pozičný dokument Washingtonu zatiaľ navrhuje opatrenie, ktoré by sa týkalo len malej časti emisií z leteckej dopravy.

Medzinárodné združenie leteckých prepravcov (IATA) tiež tvrdilo, že legislatíva EÚ je prekážkou globálnej dohody. „Odstránením tejto prekážky máme dobrú pozíciu pre prelom v trhovo založených opatreniach,“ uviedol generálny tajomník združenia Tony Tyler.

Zároveň dodal, že „čert sa skrýva v detailoch“ a kritické bude dosiahnuť dohodu, ktorá zachová „férovú súťaž“.

Pravidlá pre emisie CO2 pri letoch medzi letiskami na území EÚ sa nemenia. To sa zase nepáči spoločnostiam, ktoré sa sústreďujú na prepravu na krátku vzdialenosť v rámci Európy. Európska komisia však tvrdí, že náklady sú v skutočnosti minimálne – vzhľadom na súčasnú veľmi nízku cenu emisných povoleniek to majú byť len asi 2 eurá na pasažiera pre letoch na dlhú vzdialenosť.

Európska asociácia nízkonákladových leteckých spoločností (ELFAA) po predstavení návrhu uviedla, že „navrhnuté politické ´riešenie´ predstavuje to najhoršie po všetkých stránkach a je výsmechom environmentálnej efektívnosti“.

Až 80 % emisií z leteckej prepravy totiž vzniká pri letoch na dlhú vzdialenosť. Výnimkou pre medzikontinentálne lety podľa nich budú diskriminovaní práve občania EÚ lietajúci v rámci Európy.