Ako ďalej so zelenými poplatkami v doprave?

Ministri dopravy 27 členských krajín EÚ sa v pondelok (30.3.) vyjadrili proti navrhovanej revízii smernice, podľa ktorej by bolo možné v budúcnosti penalizovať nákladnú cestnú dopravu za hluk, znečistenie a upchatie dopravných sietí.

Skupina členských krajín, vrátane Nemecka, Talianska, Veľkej Británie, Slovenska, Bulharska, Írska, Grécka a Estónska, tvrdí, že revízia smernice by mala brať do úvahy súčasné okolnosti, teda i finančnú a hospodársku krízu. Inými slovami, podľa týchto krajín nie je vhodné v čase hospodárskeho útlmu uvaľovať na dopravu ďalšie poplatky a vytvárať dodatočné náklady.

Francúzsko, Maďarsko a Švédsko tvrdia, že obdobie hospodárskeho útlmu nie je ospravedlnením pre omeškanie dávnejšie stanovených plánov, nakoľko pravidlá revidovanej smernice by sa nezačali i tak uplatňovať okamžite.

Aj napriek tomu, že české predsedníctvo predstavilo na začiatku marca kompromisný návrh revízie, spoplatňovanie negatívnych dôsledkov nákladnej dopravy, najmä dopravných zápch, zostáva „Achilovou pätou“ snahy dohodnúť sa pred júnom, čo české predsedníctvo označilo za konečný termín pre nájdenie politickej dohody.

Ďalšie krajiny ako Portugalsko, Malta, baltské krajiny a Írsko sú z princípu proti návrhu ako takému. Na druhej strane, Holandsko, Bulharsko a Fínsko sú pripravené hlasovať nielen za návrh spoplatňovať negatívne dôsledky nákladnej dopravy, ale podľa nich by platiť za znečisťovanie a hluk mali aj používatelia osobných automobilov.

Kompromis publikovaný českým predsedníctvom chce preklenúť časovú priepasť štyroch rokov, ktorá sa vytvorila od publikovanie pôvodného návrhu na spoplatňovanie dopravy.

Vzhľadom na skutočnosť, že medzi členskými krajinami panuje rôznosť názorov a viacero národných pozícií je sporných, ministri vyzvali agentúry Rady, aby „pokračovali v preskúmaní návrhu“ a zamerali sa najmä na šírku záberu poplatkov a ich maximálnu výšku.