Ako vyzerajú inteligentné riešenia pre dopravu?

Minulý týždeň sa v Bratislave uskutočnilo ďalšie stretnutie zo série „Pondelok bez emisií“ (No Emission Monday, Nemo), ktoré organizuje Slovenská rada pre zelené budovy. V rámci komplexnej stratégie zelených miest sa účastníci tentoraz zamerali na udržateľnú alternatívu súčasnej dopravy. Riešení sa pritom naskytuje hneď niekoľko.

Oskari Räisänen predstavil koncept Greenriders – online riešenie mobility pre jednotlivcov, mestá i súkromné spoločnosti. Prostredníctvom online aplikácie môžu ľudia využiť spoločné cestovanie či už na každodennej trase do práce alebo pri cestovaní do vzdialenejších miest. Greenriders v súčasnosti využívajú predovšetkým ekologicky uvedomelé firmy a mestá vo Fínsku, ktoré sa týmto spôsobom snažia znížiť svoju uhlíkovú stopu a cestovné náklady. Pre vodičov, ktorí sa o svoje vozidlá delia s ďalšími spolu-cestujúcimi firmy a mestá vymedzili aj samostatné parkovacie miesta. Dobrou správou je, že aplikácia bude už onedlho dostupná aj v slovenčine.

Ako hlavnú výzvu pri realizácii projektu uviedol boj so zaužívanou mentalitou cestovania, pričom veľkú úlohu hrala najmä osveta medzi mladými, napr. na hudobných festivaloch, a tiež spolupráca s univerzitami. Postupne sa tento koncept spoločnej jazdy rozšíril od jednotlivcov na celé rodiny a susedstvá a službu v súčasnosti využíva viac ako 3300 registrovaných užívateľov.

Tradičné riešenie pre zelenú dopravu priniesli zástupcovia združenia Cyklokoalícia, ktoré podporuje rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave. Priznali, že jednou zo základných prekážok zostáva prevažujúce vnímanie cyklistiky ako rekreačného športu a nie plnohodnotného spôsobu dopravy.

Elektromobilita – súčasné technológie, budúce trendy

Peter Dzurko zo spoločnosti Schneider Electric následne presunul debatu k budúcnosti elektromobilov. Zdôraznil predovšetkým potrebu vybudovať infraštruktúru a efektívny energetický manažment, keďže zvýšenie využívania elektriny v doprave bude znamenať potrebu ďalších dodávok elektriny. Očakáva sa, že do roku 2030 sa odber elektrickej elektriny zdvojnásobí, avšak zároveň existuje tlak pre neustálu redukciu emisií CO2. Budúcnosť e-mobility preto vidí v rozšírení obnoviteľných zdrojov (OZE).

Zdôraznil, že energetická účinnosť u elektromobilov je už v súčasnosti vyššia ako u spaľovacích motorov. Poukázal na to, že samotné elektrické autobatérie sú zdrojom energie a tieto vozidlá umožňujú nielen nákup energie, ale aj jej predaj. Okrem vytvorenia platformy výroby elektriny z OZE bude preto v budúcnosti podstatný manažment záťaží v elektrickej sieti a tiež technologický vývoj v oblasti batérií, u ktorých sa bude znižovať cena, rovnako ako negatívny environmentálny dopad pri ich výrobe či po skončení životnosti akumulátorov. Medzi výhodami elektromobilov spomenul aj ťažšiu pozíciu zlodejov takýchto áut – akonáhle by vozidlo pripojili do elektrickej siete a snažili sa ho dobitím spojazdniť, prevádzkovateľ systému ho ľahko nájde.

Dodal, že hoci v súčasnosti sú elektromobily kvôli vysokým vstupným nákladom skôr „imidžovkou“, nižšie prevádzkové náklady, rovnako ako silnejúca konkurencia, hovoria v ich prospech. Predpokladá sa, že do roku 2015 bude na trhu viac ako 100 rôznych modelov elektromobilov.

Prof. Branislav Sitár predstavil niekoľko projektov elektrifikácie celej krajiny a komputerizácie cestnej dopravy. Hovoril o izraelskom projekte Better Place, ktorý si získava podporu aj v iných krajinách – v EÚ konkrétne v Dánsku, či o novom type osobnej prepravy bez vodiča, ktorú zaviedlo londýnske letisko Heathrow (Ultra Global PRT). Hoci rozšírenie takzvaných humanoidných elektromobilov a systémov prepravy je zatiaľ hudbou budúcnosti, využívajú sa pri nich už teraz dostupné technológie. Hlavný problém, s ktorým sa budú musieť tvorcovia systémov popasovať, je podľa Sitára riadenie dopravy v situácii keď vodičmi budú počítače i ľudia zároveň a započítanie najrôznejších možností zlyhania ľudského i technologického faktoru.

Spolupráca miest a firiem

Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia bratislavského magistrátu. Tí pripomenuli prvý cezhraničný projekt s Viedňou na podporu elektromobility v Európe – VIBRATe, ktorý sa na slovenskej strane realizuje s podporou Západoslovenskej energetiky (ZSE).

Materská spoločnosť ZSE – nemecký E.ON v súčasnosti intenzívne pracuje na vývoji vyspelých nabíjacích staníc. Na nedávnom medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte E.ON predstavil viaceré riešenia pre (rýchlo)nabíjanie elektromobilov v domácnostiach aj pre prevádzkovateľov rozsiahlejšej flotily týchto vozidiel. Takisto poukázal na potrebu efektívneho a bezpečného energetického manažmentu. Najmä pre staršie budovy, kde elektrické rozvody nemusia byť schopné zvládnuť záťaž pri nabíjaní auta a môžu sa prehriať, prichádza firma s riešením samostatnej nabíjacej stanice a testuje aj bezkáblové stanice, pri ktorých sa elektrina prenáša cez magnetické pole cievky inštalovanej v zemi.