Akú uhlíkovú stopu zanechávajú vlaky TGV?

„Máme politickú a právnu povinnosť počítať emisie CO2 z dopravy a preto aj [emisie] železníc,“ povedal Sebastien Gourgouillat, manažér francúzskej železničnej spoločnosti RFF, ktorý je zodpovedný za udržateľný rozvoj firmy. Oznámil, že RFF, ktorá spravuje koľajové dráhy, vypracúva technológiu a systém pre hodnotenie uhlíkovej stopy vysokorýchlostných dráh, pričom sa do úvahy berie celkový životný cyklus.

Jednou zo skúmaných dráh je aj 425 km dlhá trať HSL, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Projekt, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky na konci roka 2011, si vyžiada investície vo výške 2,31 mld. eur. RFF tvrdí, že výstavba trate vyvoláva rad environmentálnych obáv, pretože sa stavia podľa pôvodných plánov, teda z roku 1993. Trend počítať emisie v rámci celkového životného cyklu tieto obavy zväčšuje.

Výpočet uhlíkovej stopy trate berie do úvahy ako odlesnenie, tak výrobu materiálov, koľají, staníc, viaduktov, infraštruktúry, samotných vlakov, ich dopravu, ako aj ďalšie faktory, vysvetľuje Gourgouillat. Závery štúdie by mali byť verejne publikované v júni 2009.

„Odlesnenie je zjavne najpodozrivejším prvkom z hľadiska emisií,“ dodáva. Hoci sú čiastkové výsledky štúdie zatiaľ neverejné, predstaviteľ RFF odhadol, že 40 percent emisií „Východnej trate“ bude mať na svedomí odlesnená časť plochy, na ktorej bude trať stáť. Ďalšími veľkými zdrojmi emisií budú zrejme zemné práce a výroba a výstavba koľají, doplnil. Ostatné zdroje emisií sú v porovnaní s vymenovanými zanedbateľné.