Boeing a Airbus našli spoločnú reč

foto: Európsky výrobca lietadiel Airbus predstavil 18. januára 2005 najväčšie dvojposchodové dopravné osobné lietadlo na svete model A 380, zdroj: TASR

Viceprezident spoločnosti Boeing sa pripojil ku kritike schémy EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS) . Napriek silnejúcej opozícii však Brusel trvá na tom, že spoplatnenie emisií je nevyhnutným krokom pre boj s klimatickou zmenou a je reakciou na dlhodobý neúspech rokovaní na pôde Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

„Toto nie je o Boeingu a Airbusu. Je to o tom, čo je najlepšie pre našich zákazníkov a ako dosiahneme, aby celý priemysel znížil svoju environmentálnu stopu,“ uviedol Jim Albaugh pre Reuters.

„Nemyslím si, že európsky ETS prístup je ten správny. Potrebujeme sa v tomto pozastaviť pracovať s ICAO a zaviesť medzinárodné pravidlá, pod ktoré sa každý podpíše a ktoré nás povzbudia k investíciám, ktoré potrebujeme na zlepšenie efektívnosti lietadiel.“

Albaught vo štvrtok (22.3.) naliehal na vlády, aby v rokovaniach o kontroverznej otázke emisií z leteckej prepravy využívali medzinárodné a zavedené inštitúcie OSN.

Perspektíva obchodnej vojny trvá

Čína vo februári zakázala svojim aerolíniám podriadiť sa pravidlám ETS a tiež zrušila objednávky lietadiel od francúzskeho Airbusu v hodnote 10,6 miliardy eur.

Predstaviteľ Indie pre EurActiv uviedol, že zvažujú viacero protiopatrení voči EÚ. Ak by sa napríklad Európska komisia rozhodla narušiť lety indických prepravcov v prípade, že sa nezapoja do emisnej schémy, rovnaké kroky urobí aj India, ktorá tiež uvažuje o zavedení „prehnaných“ poplatkov za prelet cez jej vzdušný priestor.

„Máme v dispozícii veľa opatrení ak sa EÚ nestiahne vo svojich požiadavkách. Máme silnú ekonomiku; nekrvácame tak ako oni,“ uviedol zdroj. Dodal, že neoblomná pozícia Bruselu škodí najviac európskemu hospodárstvu a leteckému sektoru. „Otázka znie: Provokujete vy [EÚ] svet k obchodnej vojne?“

Komisárka EÚ pre klimatické opatrenia bude tento týždeň obhajovať pozíciu EÚ vo Washingtone. Spojené štáty takisto odmietajú prístup Bruselu k znižovaniu emisií aerolínií, komisárke zaslali oficiálnu sťažnosť a hrozili prijatím zákona, ktorý by zakázal americkým prepravcom participovať na ETS.

Americké aerolínie koncom roka neuspeli so svojou sťažnosťou ani na Súdnom dvore EÚ. Americká asociácia ATA skúma ďalšie právne možnosti, avšak medzitým sa s nevôľou podvolí pravidlám EÚ.

Predstavitelia vedúcich európskych spoločností zo sektoru leteckej dopravy varovali lídrov niektorých krajín EÚ pred implikáciami zavedenia uhlíkovej dane a žiadali odložiť začlenenie aerolínií do ETS.

Spoločná reč

Len zriedkavo sa šéfovia francúzskeho Airbusu a amerického Boeingu objavia bok po boku. Výkonný riaditeľ AIrbusu Tom Enders počas  konferencie ICAO v Ženeve priznal, že zdržiavanie pri riešení emisií „ho nebaví“. EK však vyzval, aby pozastavila uplatňovanie pravidiel ETS  počkala na širšiu dohodu.

„Dajte ICAO čas, aby prišla s globálnym režimom. Zastavte to teraz, nechoďte cestou obchodnej vojny,“ uviedol Enders.

Na otázku o tom, že čínsky predstaviteľ odmietol obvinenia, že Peking stojí za pozastavením objednávok lietadiel od Airbusu, Enders reagoval, že „existujú nepatrné spôsoby ako to urobi a ako všetci vieme nákupy lietadiel potrebujú súhlas čínskej vlády“.

Európsky a americký výrobca lietadiel takisto podpísali dohodu s brazílskym producentom Embraer o spolupráci pri rozvoji biopalív, kde si podľa slov Endersa Európska komisia počína dobre.

„Sú časy pre súperenie a sú časy pre spoluprácu,“ uviedol Albaugh. „Dve z najväčších hrozieb pre naše odvetvie je cena ropy a dopad komerčnej leteckej dopravy na naše životné prostredie. Spoluprácou s Airbusom a Embraerom na udržateľných biopalivách môžeme urýchliť ich dostupnosť a znížiť vplyvy nášho priemyselu na planétu, o ktorú sa delíme.“

Všetci traja producenti sú členmi Skupiny užívateľov udržateľného leteckého paliva (SAFUG), ktorej členovia spotrebúvajú asi 25 % ročnej spotreby leteckých palív.

Aerolínie považujú biopalivá za kľúčovú súčasť znižovania emisií v leteckej doprave. Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA) si stanovila zvýšiť do roku 2017 podiel biopalív na celkovej spotrebe na úroveň  10 %. Veria, že sa im tak potenciálne podarí znížiť uhlíkovú stopu odvetvia až do 80 %.

Albaugh poznamenal, že letecká doprava za posledných 40 rokov znížila objem svojich emisií o 70 %, čo nie je prípad iných priemyselných sektorov ako stavebníctvo alebo produkcia cementu.  

„Dostávajú balík uhlíkových kreditov … Môžu znížiť svoje emisie a potom predať svoje kredity, takže sú takmer odmeňovaní za to, že v skutočnosti toho veľa neurobili,“ uviedol.