Bude diaľnica D3 lacnejšia?

Zdroj: Flickr, Photo by Maurice Koop

Pozadie:

EÚ v roku 2004 určila sieť 30 prioritných dopravných projektov TEN-T, na základe návrhov členských štátov. Plánované diaľničné a železničné trasy by mali zlepšiť komplexné dopravné prepojenie EÚ, čo prispeje k udržateľnému rozvoju a hlbšej integrácii členských štátov.

Slovensko do siete TEN-T navrhlo diaľnicu D3 (Žilina – Skalité) v rámci projektu Gdansk – Brno/Bratislava – Viedeň. (mapa) Príslušnú slovensko – poľskú dohodu o výstavbe diaľnice podpísal minister dopravy Ľubomír Vážny vo februári 2007. D3 by mala byť dokončená do roku 2014.

Otázky:

Výstavba celej európskej dopravnej siete TEN-T bude predražená o 11,6% plánovaných nákladov a oneskorená o 21% zamýšľaného času. Vyplýva to zo štúdie, ktorú pre dopravný výbor Európskeho parlamentu vypracovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers.

Náklady na 30 prioritných projektov boli v roku 2004 odhadované na 340 miliárd eur. V roku 2007 už boli prehodnotené na 379 miliárd eur, čo predstavuje predraženie o bezmála 40 miliárd, uvádza sa v štúdii PwC. Nové údaje o nákladoch i reálnych dátumoch dokončenia čerpala z Ročného prieskumu postupu v 30-tich prioritných projektoch 2007, ktorý vypracovala TEN-T komisia pri EK.

Trasa Gdansk – Brno/Bratislava – Viedeň by však mala byť lacnejšia o 9,3%. V štúdii sa neuvádza, kde by mala úspora nákladov vzniknúť, ani ako ju autori vyčíslili:

Gdansk – Brno/BA – Viedeň v mil. EUR
celkové náklady v r. 2004 7 777
prehodnotené náklady v r. 2007 7 051
náklady na slovenskú D3 990
celková úspora 9,3%

V prepočte na slovenské koruny by náklady stanovené štúdiou v minulom roku boli približne 33 miliárd. Ministerstvo dopravy aktuálne informovalo, že “na dostavbu diaľnice D3 v dĺžke 76,7 km je potrebných 47,3 mld. Sk” a “nepredpokladá predraženie výstavby.”

Juraj Mesík, ktorý sa téme diaľnic dlhodobo venuje a pracuje ako expert Svetovej banky, v rozhovore pre EurActiv.sk hovorí, že celý projekt je absolútny nezmysel, ktorý nemá dopravné opodstatenie. Nie je to hlavný tranzitný ťah a pre mimoriadne náročný terén a potrebu niekoľkých tunelov je to zbytočne drahá alternatíva. Dodáva, že jeho jediným cieľom je naplniť vrecká majiteľov stavebných firiem a odvďačiť sa silnej regionálnej základni voličov HZDS a SNS na Kysuciach.

Ministerstvo na výhrady reagovalo tým, že D3 je súčasťou transeurópskeho koridoru vymedzeného rozhodnutím EÚ.

To však bolo urobené na základe návrhu slovenskej vlády, ktorý vznikol ešte v deväťdesiatych rokoch. Hovorca ministerstva Marián Jánošík odpovedal na otázku, z čoho ministerstvo pri tomto rozhodnutí vychádzalo: “Diaľnica D3 je prepojenie nadradenej cestnej infraštruktúry SR a PR na základe „Dohody o výstavbe diaľnice D3 Žilina – Skalité a rýchlostnej cesty S-69 Bielsko-Biala – Živiec – Zwardoň“ podpísanej  ministrami dopravy SR a PR dňa 16. 2. 2007 vo Varšave.”

Šéf dopravného výboru EP Paolo Costa spochybnil možnosti niektorých členských štátov nájsť dodatočné peniaze na výstavbu predražených diaľnic. Pre Financial Times vyhlásil, že vlády by mali zvážiť účasť súkromného kapitálu, ktorý by mohol pomôcť diaľnice dostavať.

Štúdia odporúča vypracovať celoeurópsku analýzu nákladov a výnosov TEN-T siete. Konštatuje, že členské štáty definovali svoje prioritné projekty príliš rýchlo, bez hlbšieho zváženia investičných nákladov.

Pozície:

Marián Jánošík, hovorca ministra dopravy SR: “Diaľnica D3 je súčasťou multimodálneho transeurópskeho koridoru č. VI, je súčasťou projektu Transeurópskej magistrály sever – juh TEM (projekt EHK OSH), súčasťou transeurópskej dopravnej siete Európskej únie TEN-T (Trans-European Transport Network), vymedzenej v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 884/2004/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1692/96/ES o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, je súčasťou diaľničnej siete SR (uznesenie vlády č. 1084/2007).”

Juraj Mesík: Diaľnicu D3 považuje za nezmysel s politickým pozadím: “Keby slovenská vláda chcela, tak by sa to dalo bez problémov stopnúť, keďže ani Poliaci nemajú žiadny enormný záujem na tomto ťahu. Slováci tu stavajú diaľnicu a Poliaci z druhej strany sotva rýchlostnú cestu…” Za oveľa rozumnejšiu a lacnejšiu alternatívu považuje výstavbu diaľnice cez Oravu na hraničný prechod Trstená. Rozdiel medzi kalkulovanými nákladmi štúdie a MD SR vysvetľuje aj tým, že “môže ísť o presné výpočty s nepresnými číslami –  najprv sa do výpočtov dajú umelo nižšie čísla a potom sa zreálňujú – teda zvyšujú.