Ceny leteniek už nebudú zavádzať

Európsky parlament v druhom čítaní schválil návrh nariadenia o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb. Z rokovaní Rady a Parlamentu vyšiel konečný kompromisný návrh, ktorý by mohol začať platiť od budúceho roka.

EÚ si berie na mušku letecké spoločnosti, ktoré sa snažia prilákať zákazníkov atraktívnymi cenami, niekedy nižšími ako jedno euro. Často sa ale nezmieňujú o tom, že klient bude musieť v skutočnosti zaplatiť dane, poplatky za vystavenie letenky, prípadne ďalšie doplatky napríklad v súvislosti s bezpečnosťou alebo palivom, ktoré v konečnom dôsledku zniekoľkonásobujú prvotne uvádzanú cenu letenky.

Nariadenie špecifikuje, že prepravcovia musia takéto poplatky zahrnúť do ceny, ktorú používajú v reklamách a to aj na internete, kedže niektoré spoločnosti predávajú letenky len týmto spôsobom. Európska komisia zistila, že až 137 z 386 skúmaných webstránok leteckých spoločností zákazníkov pri udávaní cien leteniek zavádza.

Text nariadenia výslovne hovorí, že v cene letenky musia byť zahrnuté všetky „nevyhnutné náklady“. Takzvané „voliteľné“ doplnky ceny ako napríklad za batožinu na palube, viaceré nízkonákladové aerolinky za nevyhnutné náklady nepovažujú, a teda môžu byť naďalej vynechané pri uvádzaní ceny letenky. Takéto doplatky ale  musia byť uvádzané „jasným, transparentým a jednoznačným spôsobom na začiatku každého procesu rezervácie letenky a akceptovanie takýchto poplatkov musí závisieť od vôle zákazníka.

„Leteckí cestujúci, tak ako aj iní zákazníci, majú právo získať úplne informácie o konečnej cene leteniek. Preto majú mať možnosť vopred vidieť celý rozpis všetkých poplatkov pridaných k základnej cene letenky“ uviedol poslanec Európskeho parlamentu Milan Gaľa (EPP-ED).

Asociácia nízkonákladových leteckých spoločností ELFAA trvá na tom, že jej členovia „majú najtransparentnejšiu politiku uvádzania cien“. Naopak obviňujú veľkých prepravcov, ktorí podľa nich uplatňujú niektoré neférové praktiky. „Ak by Európskemu parlamentu skutočne išlo o zákazníkov, zakázali by neopávnené doplatky za palivo“, konštatuje hovorca leteckej spoločnosti Ryanair Stephen McNamara.

Nová legislatíva upravuje aj podmienky pre získavanie licencií leteckých prepravcov, požiadavky pre prenájom lietadiel a povinnosti vyplývajúce z poskytovania služieb vo verejnom záujme. Jej cieľom je tiež zaistiť správne uplatňovanie ochrany zamestancov, ktorí pracujú na paubách lietadiel. Požaduje aj prísnejšiu kontrolu finančnej situácie leteckých spoločností, aby boli práva pasažierov zaručené aj v prípade, že spoločnosť čelí bankrotu. Nariadenie aktualizuje pravidlá pre prevádzkovanie leteckých služieb zakotvené v legislatíve z roku 1992.