Cestná doprava je stále najväčším znečisťovateľom

Cestná doprava zostáva aj naďalej najväčším producentom oxidov síry (NOX), oxidu uhoľnatého (CO) a rôznych nemetánových organických zmesí (NMVOCs). Súčasne je druhým najväčším zdrojom malých prachových častíc (PM10 a PM2.5), ktoré sa podpisujú pod vznik respiračných chorôb, konštatuje správa, ktorú EEA vydala v pondelok (28.7.).

Ďalšími významnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú:

  • výrobný a stavebný priemysel,
  • sektor bývania,
  • poľnohospodárstvo.

Správa, ktorá monitorovala vývoj v 27 členských krajinách v období 1990-2006, konštatuje, že pre EÚ je charakteristický trend znižovanie miery tvorby emisií. Konkrétne „emisie oxidov dusíka sa znížili o viac než 35% a oxid siričitý o takmer 70%.“

Za ostatných 16 rokov došlo aj k zníženiu tvorby troch emisií, ktoré sa podpisujú pod stenčovanie ozónovej vrstvy v atmosfére:

  • CO o 53%,
  • NMVOCs o 44%,
  • NOX o 35%.

Znečistené ovzdušie skracuje dĺžku života Európanov v priemere o 8 mesiacov. V mestách, ktoré musia čeliť najväčšej miere znečistenia, sa obyvatelia dožívajú dokonca až o tri roky menej, dodáva Barbara Helfferich, hovorkyňa komisára pre životné prostredie, Stavrosa Dimasa.

Správa bola vydaná ako súčasť záväzkov, ktoré prijali Európske spoločenstvá ešte v roku 1979 pod názvom „Konvcencia o rôznorodom cezhraničnom znečisťovaní ovzdušia.“

Kvalita ovzdušia zostáva aj naďalej jednou z priorít agendy EÚ. Rada ministrov životného prostredia v apríli schválila novú smernicu o kvalite ovzdušia, ktorá obsahuje aj záväzné ciele a celoeurópske limity pre emisie jemných prachových častíc. V prílohe smernice sa stanovuje, že do konca roka 2008 predstaví Komisia niekoľko ďalších návrhov, ktoré sa rovnako zamerajú na zlepšenie kvality ovzdušia. Budú sa týkať napríklad tankovania benzínu na čerpacích staniciach a podobne.