EK bude monitorovať emisie z lodí

Európska komisia v utorok (2.10.) načrtla „jednoduchý, robustný a globálne uskutočniteľný prístup smerom k stanoveniu systému monitorovania, reportovania a overovania (MRV) emisií založených na spotrebe paliva“.

Dodala, že ide o „nevyhnutný počiatočný bod“ pre ďalšie konanie v oblasti znižovanie emisií na základe trhových mechanizmov. To by mohlo znamenať schému pre obchodovanie s lodnými emisiami (ETS) alebo formu palivových poplatkov.

Elina Bardram, vedúca oddelenia EK pre medzinárodné uhlíkové trhy, poukázala na to, že stanovením takéhoto systému by sa mohlo do roku 2030 každoročne ušetriť asi 15 miliárd eur a zvýšiť zamestnanosť v odvetví. Na septembrovej konferencii v Bruseli uviedla, že jeho zavedenie „by mohlo byť rýchlejšie ako pre letectvo“.

Z ostatných oddelení Komisie sa ale ozývajú nesúhlasné hlasy. Už teraz sa obávajú dôsledkov prebiehajúceho obchodného sporu s Čínou či USA v súvislosti so začlenením emisií z leteckej dopravy do systému ETS.

Podľa odhadov v súčasnosti lodná doprava produkuje asi 3 % globálnych emisií CO2, avšak v prípade neprijatia redukujúcich opatrení by sa jej podiel mohol v roku 2050 zvýšiť až na 18 %. Kjótsky protokol z roku 1997 síce vyzval Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) k zníženiu emisií z medzinárodnej námornej prepravy, neodsúhlasili sa však žiadne konkrétne kroky.

Zložité a politicky problematické

Podľa jedného z predstaviteľov EK pre dopravu by stanovenie emisného systému pre lodnú dopravu bolo „príliš zložité a príliš politicky výbušné“ a akákoľvek schéma by sa mala prepojiť s IMO.

Komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard a komisár pre dopravu Siim Kallas vo spoločnom prehlásení bližšie nepredstavili podobu nového systému MRV, len že „zvažujú viacero možností“.

Zdôraznili potrebu konať na úrovni IMO smerom ku globálnej dohode. O príprave nového systému MRV informovali len pár dní pre konferenciou IMO v Londýne.

„Zapadá to do ich procesu, takže to dáva význam,“ potvrdil pre EurActiv zdroj z EK. „Len teraz sme si uvedomili, že to, čo každý potrebuje je MRV a zapadá to do toho, čo robí IMO,“ vysvetlil. Druhý krok procesu – návrh daného trhového mechanizmu, ale Komisia predstaví až neskôr.

Jeho načasovanie môže závisieť napríklad na skúsenostiach z monitorovania, reportovania a overovania i návrhov, ktoré predloží medzinárodná organizácia. Komisári pochválili IMO za prijatie Indexu pre energeticky efektívny dizajn z júla 2011. Do platnosti má vstúpiť až od roku 2015.

štúdii, ktorú si minulý rok nechala vypracovať námorná organizácia sa uvádza, že  opatrenia súvisiace so zavedením indexu znížia emisie len asi o 23 % a že k ďalšej redukcii by mohlo prispieť zavedenie trhových mechanizmov

Podľa odhadov v súčasnosti lodná doprava produkuje asi 3 % globálnych emisií CO2, avšak v prípade neprijatia redukujúcich opatrení by sa jej podiel mohol v roku 2050 zvýšiť až na 18 %. Kjótsky protokol z roku 1997 síce vyzval IMO, aby znížila emisie z medzinárodnej námornej dopravy, nedohodlo sa však na žiadnych konkrétnych krokoch.