EK uzavrela tri environmentálne konania voči SR

Jeroen van Oostrom, Freedigitalphotos.net

Európska komisia uzavrela tento týždeň celkovo sedem konaní voči SR. Tri z nich sa týkali transpozície smerníc, ktoré boli aj v gescii rezortu životného prostredia. Ako uviedlo MŽP, omeškanie bolo v niektorých prípadoch „iba otázkou niekoľkých dní“.

Trojtýždňové oneskorenie transpozície smernice o geologickom ukladaní CO2 spôsobil „administratívno-legislatívny sklz“. Pri smernici o vozidlách po dobe životnosti došlo bolo príčinou omeškania „nedostatočné personálne obsadenie potrebných odborníkov špecializujúcich sa na túto oblasť“.

Ďalšie konanie voči Slovensku spustila Komisia v súvislosti so smernicou 2008/101/ES, ktorej cieľom je začleniť činnosť leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov EÚ ETS. Termín pre zosúladenie národnej legislatívy vypršal 2. februára 2010. Sklz na Slovensku MŽP vysvetlilo konaním parlamentných volieb v roku 2010.

Začlenenie aerolínií do EÚ ETS od začiatku roka 2012 vyvolalo ostrý nesúhlas zo strany niektorých európskych, alebo predovšetkým mimoeurópskych prepravcov. (viď Súvisiace články)

Štáty aj aerolínie hľadajú riešenie

Britské aerolínie, austrálska Quantas a ďalšie spoločnosti včera (8.2.) vyzvali vlády, aby vzniknuté spory rýchlo vyriešili, pretože súčasná patová situácia môže narušiť konkurenčnú rovnováhu na trhu. Aerolínie totiž čelia legislatíve EÚ, ktorá od nich vyžaduje zapojenie do obchodovania a niektoré zároveň národnému právu, ktoré im zakazuje sa do EÚ ETS zapojiť. Môže vzniknúť stav, že jedna skupina prepravcov bude platiť milióny eur za svoje emisie, druhá nie.

„Hlavnými porazenými bude EÚ a jej prepravcovia,“ uviedol Simon McNamara, zástupca generálneho riaditeľa Asociácie aerolínií európskych regiónov (ERA).

Komisia trvá na tom, že k zmene európskej legislatívy dôjde len v prípade dosiahnutia globálnej dohody o znižovaní emisií z leteckej dopravy. Philip Good z generálneho riaditeľstva pre klimatické opatrenia zdôraznil: „ETS je právnou normou. V legislatíve je jasná inštrukcia, že v prípade globálnej dohody túto legislatívu zrevidujeme. Sme absolútne ochotný prísť s novelizovanou smernicou, ak bude existovať globálny zákon.“

V Moskve sa má 21. februára uskutočniť stretnutie zástupcov z 26 krajín, vrátane Ruska, Indie, Číny a USA, kde dohodnú spoločný postup.