EP žiada jednotné pokuty pre kamionistov

http://www.flickr.com/photos/aaron-sneddon/3532763467/

V EP sa za krátky čas rozhoduje už o druhej vážnej regulácii, ktorá sa dotýka vodičov kamiónov v EÚ. Prvou bolo hlasovanie výboru o tom, že vodiči kamiónov majú byť zahrnutí do smernice o pracovnom čase (Pozri „Pozadie“, resp. článok).

Včerajšou témou europarlamentu bola iniciatívna správa, ktorá nateraz nepredstavuje pre členské štáty žiadnu povinnosť. Úzko súvisí práve s pracovným časom prepravcov.

Poslancom sa nepozdáva, že existujú obrovské rozdiely v tom, ako jednotlivé členské štáty postihujú vodičov, ktorí prekročia maximálny povolený čas za volantom alebo v prejdenej vzdialenosti.

Kamionisti, ktorí neoprávnene manipulujú s tachografmi (zariadeniami, ktoré merajú čas strávený šoférovaním a vzialenosť, ktorú vozidlo za určitý čas prešlo) sú v EÚ penalizovaný rôznou výškou pokút.

Kým napríklad v Litve je to 586 eur, v Poľsku 2460 eur a v Španielsku 4601 eur a v Taliansku 6232 eur, vo Francúzsku môže pokuta dosiahnuť až 30 000 eur a hriešnikovi dokonca hrozí ročný pobyt za mrežami.

Autorkou iniciatívnej správy je rakúska poslankyňa Hella Ranner (EĽS). Domnieva sa, že harmonizované pokuty sú nevyhnutné, pretože pri súčansom stave niektorí prepravcovia zneužívajú nízke pokuty v niektorých štátoch a vedome porušujú predpisy. To, ako tvrdí EP zároveň predstavuje bezpečnostné riziko pre ostatných vodičov na cestách ale aj pre samotných kamionistov.

Tieto „potrebné a dôležité zmeny zabezpečia, že európske cesty budú bezpečnejšie“, povedala pre EurActiv Hella Ranner.

Konzervatívci nesúhlasia

Na rozdiel od diskusie o správe Edit Bauer sa v otázke pokút zhodli takmer všetky politické skupiny v Európskom parlamente. Jedinou výnimkou je skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorej dominujú britskí toryovci.

Konzeravtívny tieňový spravodajca Philip Bradbourn tvrdí, že určovanie pokút a trestov by malo zostať doménou národných orgánov. Európsky parlament podľa neho vysiela znepokojujúci signál o svojich úmysloch.

ECR trvrdí, Rannerovej návrhy sú „nerealistickej a nerealizovateľné“. V tejto oblasti „jedna veľkosť nesedí všetkým“, tvrdia konzervatívci, ktorí si myslia, že iniciatíva aj tak nebude úsepšná, pretože je v nej „príliš veľa dier“.

Rannerová priznáva, že je to náročná téma, no očakáva, že Komisia predloží do konca roka 2010 návrh, ktorého východiskom by mala byť práve jej správa.

Konečné slovo budú mať stále členské štáty, no podľa Ranenrovej majú inštitúcie EÚ dostatočné páky na to, aby tlačili na harmonizáciu pravidiel. ECR naopak tvrdí, že je to nemožné, aj kvôli nerovnosti bohatstva medzi členskými krajinami, ktoré sa nevyhnutne musia odrážať aj v maximálnych pokutách, ktoré ich orgány ukladajú.

Pozície

Spravodajkyňa Hella Ranner: „Penalizačný systém v členských štátoch EÚ sa vyvinul historicky a preto vykazuje disparity, čo v niektorých extrémnych prípadoch vedie k tomu, že pokuty môžu byť v jednej krajine až 10 násobne vyššie ako v inej“.

„Tieto rozdiely sa síce dajú vysvetliť ekonomickými a geografickými faktormi aj aj rôznym prístupom členských štátov k politike bezpečnosti na cestách“.

„V snahe zaviesť ďalšiu aproximáciu všetkých typov pokút a výšky pokút, potrebujeme lepšiu koordináciu na európskej úrovni“.

Philip Brandbourn (ECR) oponuje, že „je pravdou, že sa výška pokút líši, no sú to národné vlády, ktoré musia určiť aká úroveň pokút na ich území má odstrašujúci účinok.“