EÚ chce zdieľať údaje o cestujúcich

zdroj: TASR

Stratégia Komisie obsahuje odporúčania, ktoré budú podkladom pre nadchádzajúce rokovania EÚ o zdieľaní údajov z Osobného záznamu o cestujúcom (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou. Parlament už raz tento rok v máji podobnú dohodu zamietol a trval na doplnení nástrojov, ktoré by zaistili lepšiu ochranu súkromných informácií.

„Údaje z Osobného záznamu o cestujúcom sa osvedčili ako dôležitý nástroj v boji proti medzinárodnému zločinu a terorizmu. Zároveň ale vyvolávajú závažnú otázku ochrany osobných údajov,“ uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström. 

Vo svojich odporúčaniach Komisia uvádza aj všeobecné princípy, podľa ktorých sa môže dohoda o zdieľaní tohto typu údajov s tretími krajinami použiť výhradne na boj proti terorizmu a závažnému medzinárodnému zločinu. Zároveň by sa jej použitie malo obmedziť len na opatrenia, ktoré sú na tento účel nevyhnutné, a tie musia byť v dohode jasne uvedené. Podľa EK sa plné rešpektovanie súkromia zaistí tak, že cestujúci dostane informácie o výmene údajov, bude môcť nahliadnuť do svojich vlastných záznamov a bude mať právo na účinnú administratívnu, či súdnu nápravu. Zverejnené odporúčania navyše predpokladajú, že tretie krajiny zaistia vysoký stupeň ochrany údajov a účinný nezávislý dohľad nad orgánmi, ktoré s týmito údajmi pracujú. Dokument tiež vyzýva k jasnému vymedzeniu osôb a inštitúcií, ktoré budú maž k uchovávaným údajom prístup.

Poslanci podporujú zdieľanie údajov pri leteckých nešťastiach

Európski poslanci tento týždeň schválili legislatívny návrh, podľa ktorého majú cestujúci lietajúci z členských štátov EÚ uviesť meno osoby, ktorá má byť informovaná o prípadnej nehode. Cieľom dokumentu je rýchlejšie informovanie rodín cestujúcich o nešťastí. Ten si preto vyžaduje, aby letecké spoločnosti poskytli zoznam cestujúcich už do dvoch hodín od zaznamenaného nešťastia.

Nové pravidlá sú súčasťou plánu EÚ na harmonizáciu a posilnenie nezávislosti vyšetrovania leteckých nehôd. Na to, aby vstúpili do platnosti, je ešte potrebné ich schválenie Radou.

„Nové pravidlá nám pomôžu zlepšiť vyšetrovanie a zavedú jednotný rámec pre asistenciu obetiam leteckých havárií a ich príbuzným,“ povedal eurokomisár pre dopravu Siim Kallas. Vznikne tiež nový poradný orgán Európska sieť úradov vyšetrujúcich bezpečnosť civilných letov, ktorej hlavnou úlohou bude vydávať odporúčania ako zlepšiť leteckú bezpečnosť na celoeurópskej úrovni.

Podľa nových pravidiel musia orgány skúmajúce leteckú bezpečnosť vydať konečnú správu o nehode čo najskôr, najlepšie v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Po vyšetrovaní sa odporúčania na zlepšene bezpečnosti zašlú leteckej spoločnosti, ktorej sa nešťastie stalo a tá na ne bude musieť zareagovať do 90 dní.