EURACTIV Podcast | Diskusia: Transformácia automobilového sektora na Slovensku

EURACTIV Podcast

Aké sú možnosti transformácie automobilového priemyslu, aby bol v budúcnosti odolnejší? Má Slovensko nejakú víziu, ako rozšíriť úzke zameranie svojej ekonomiky na automobilový sektor? Ako môže slovenská vláda formovať budúcnosť automobilového sektora na Slovensku vzhľadom na to, že strategické rozhodnutia sa prijímajú mimo Slovenska?

PANELISTI

  • Tomáš Kakula, generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Monika Martišková, výskumná pracovníčka, Central European Labour Studies Institute
  • Alexander Matušek, prezident, Zväz automobilového priemyslu
  • Ján Kovalčík, INEKO

MODERÁTORKA

  • Irena Jenčová, EURACTIV Slovensko