Europoslanci chcú eCall od roku 2015

Od roku 2015 by mali byť nové typy osobných automobilov schopné zavolať v prípade nehody automaticky záchrannú službu. Umožniť im to má systém eCall. Návrh zatiaľ nemá legislatívnu podobu.

Aj keď nebudú môcť účastníci nehody hovoriť, eCall automaticky vytvorí hlasové spojenie s najbližším strediskom tiesňového volania a pošle tiesňovú správu s informáciami o čase nehody, presnej polohe, smere jazdy, či opisu vozidla. Služba môže byť aktivovaná aj manuálne.

Požiadavky na systém eCall je súčasťou správy, ktorú prijal Výbor pre dopravu a Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Hlavnými spravodajcami správy sú Olga Sehnalová a Dieter-Lebrecht Koch.

V ich správe sa píše, že najväčšou výhodou služby je zníženie počtu úmrtí a zdravotných následkov nehôd. Tiež by sa malo znížiť riziko ďalších nehôd na mieste a rýchlejšie sa uvolní miesto nehody pre chod premávky. Podľa odhadov by mohla služba zachrániť až dva a pol tisíc ľudských životov ročne a znížiť závažnosť zranení o 10 až 15 %.

Európska komisia si stanovila už v roku 2003 zavedenie služby eCall ako jednu zo svojich priorít iniciatívy elektronickej bezpečnosti. V roku 2009 navrhla rôzne opatrenia na podporu dobrovoľného zavedenia služby. Minulý rok sa Komisia v rozhodla prijať legislatívne opatrenie na jej povinné zavedenie.

Aby mohol tento systém fungovať, členské štáty a operátori mobilných sietí budú musieť zmodernizovať svoju infraštruktúru tak, aby bola schopná vybavovať volania eCall a odovzdať ich záchranným službám.

V záujme ochrany súkromia, správa upozorňuje na to, že služba nemôže byť použitá na monitorovanie pohybu a zisťovanie aktuálnej polohy. Služba sa aktivuje len v prípade dopravnej nehody.

Dnes je v celej EÚ iba 0,7 % všetkých osobných automobilov vybavených automatickými systémami tiesňového volania. Cena zariadenia eCall a jeho inštalácia sa odhaduje na menej ako 100 eur.

Parlament bude o správe hlasovať začiatkom júla. Komisia by mala do konca roka predložiť legislatívny návrh.