Generálny advokát Súdneho dvora EÚ: Uber je dopravnou spoločnosťou

(zdroj: jean pierre gallot/Flickr)

„Služby poskytované Uberom nemôžu byť klasifikované ako „služby informačnej spoločnosti““, píše sa v posudku generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ, Macieja Szpunara.

„Služby poskytované platformou Uber musia byť klasifikované ako „služby v oblasti dopravy““, píše sa ďalej v texte.

Názor generálneho advokáta bol vydaný v spore medzi španielskou pobočkou firmy Uber, a španielskym taxi dopravcom z Barcelony 11. mája. Súdny dvor EÚ rozhodne o prípade do niekoľkých mesiacov. Ak sa s názorom generálneho advokáta stotožní, čo je pravdepodobné, bude to mať veľké dôsledky na biznis model platformy.

Na služby informačnej spoločnosti sa vzťahuje sloboda poskytovania služieb v EÚ. Dopravné služby sú však regulované na národnej úrovni. To znamená, že by musel Uber splniť podmienky, ktoré pre poskytovanie taxislužieb stanovujú národné zákony, či pravidlá platné na regionálnej alebo miestnej úrovni.

Uber sa takejto regulácii bráni. Tvrdí, že nie je prepravnou spoločnosťou, len elektronickou platformou. Generálny advokát má však iný názor.

Podľa neho je služba Uberu zložená, keďže časť z nej je poskytované elektronickými prostriedkami, druhá nie.

Zloženú službu by bolo možné považovať za „službu informačnej spoločnosti“, ak:

  • služba, ktorá nie je poskytovaná elektronickými prostriedkami, je ekonomicky nezávislá od služby, ktorá je poskytovaná elektronicky (ako napríklad pri platformách poskytujúcich online nákup leteniek), alebo
  • poskytovateľ poskytuje celú službu (teda časť poskytovanú elektronickými prostriedkami, aj časť poskytovanú inými prostriedkami), alebo má rozhodujúci vplyv na podmienky, za ktorých je druhá časť poskytovaná, takže obe časti tvoria nerozdeliteľný celok, pričom hlavné časti (resp. všetky nevyhnutné časti transakcie) sú poskytované elektronickými prostriedkami (ako napríklad pri online predaji tovarov).

Ani jedno z podmienok Uber nespĺňa. Vodiči pracujúci pre Uber podľa generálneho advokáta nevykonávajú nezávislú ekonomickú činnosť. Ich ekonomická aktivita je závislá na platforme, pretože Uber kontroluje ekonomicky dôležité aspekty služby. Zároveň ale, hlavnou častou poskytovanej služby je doprava ako taká – teda časť, ktorá nie je poskytovaná elektronickými podmienkami.

Rozhodnutie v spomínanom spore môže mať veľký vplyv na digitálny sektor v EÚ. Vstup Uberu na trh vyvolal negatívne reakcie taxi dopravcov vo viacerých krajinách, vrátane Slovenska.

Taxikári Uberu vyčítajú neférovú konkurenciu: jeho vodiči totiž nemusia plniť rovnaké podmienky, ako klasickí taxi prepravcovia.

Digitálne Estónsko

Otázkou vplyvu technologického rozvoja, najmä digitálnych služieb, na sociálne systémy sa chce zaoberať Estónske predsedníctvo. Plánuje zorganizovať v septembri konferenciu o budúcnosti práce, a v októbri konferenciu o budúcnosti priemyslu v digitálnej dobe.