Komisia navrhla prísnejšie kontroly vozidiel

foto: TASR

Technické poruchy spôsobujú podľa Komisie 6 % všetkých dopravných nehôd. Každoročne to predstavuje 2000 smrteľných zranení.

Aktuálne právne predpisy, ktoré stanovujú minimálne štandardy technickej kontroly vozidiel, boli prijaté v roku 1977 a odvtedy sa menili len minimálne.

„Keď jazdíte v aute, ktoré nie je technicky spôsobilé na premávku po ceste, ohrozujete seba a všetkých vašich spolucestujúcich,“ vyhlásil podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za dopravu.

„Jednoducho nechceme, aby tieto autá, ktoré môžu zabíjať, premávali po našich cestách,“ dodal.

Balík opatrení o technickom stave vozidiel sa skladá z troch častí: pravidelných kontrol technického stavu vozidiel, cestných technických kontrol úžitkových vozidiel a evidencie motorových vozidiel.

Návrh počíta napríklad s kratšími intervalmi medzi pravidelnými kontrolami technického stavu starších vozidiel, alebo pri vozidlách s obzvlášť vysokým počtom najazdených kilometrov. Riziko nehodovosti totiž podľa Komisie rastie pri vozidlách starších ako 5 až 6 rokov.

Navrhované opatrenia sa tiež zaoberajú inšpektormi, zavedením povinnej kontroly elektronických bezpečnostných prvkov vozidiel, či bojom proti manipulácií s počítadlami najazdených kilometrov.

Vo všetkých týchto prípadoch sa v návrhoch stanovujú spoločné minimálne štandardy kontroly vozidiel na úrovni EÚ, pričom členské štáty môžu v prípade potreby tieto štandardy aj zvýšiť.

Navrhovaná legislatíva má predísť viac ako 36 tis. nehodám a zachrániť viac ako 1200 životov.

Slovensko by sa mala dotknúť periodicita technickej kontroly aut, starších ako 6 rokov, ktoré by sa po novom kontrolovali každý rok. Staršie motocykle a skútre by sa mali kontrolovať taktiež každý rok. Štát by mal tiež prevziať zodpovednosť nad zabezpečením kvality kontrol.

Pri každej kontrole sa budú zaznamenávať kilometre, čo pomôže v boji proti manipulácii s počtom najazdených kilometrov.