Komisia sa dohodla na nižšom podiele biopalív

Komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard a komisár pre energetiku Günther Oettinger v pondelok (17.9.) zdôraznili, že rozhodne nechcú podporovať pestovanie plodín pre výrobu biopalív na úkor potravín.

V snahe vyvrátiť špekulácie o podpore pestovania plodín ako cukrová trstina či repka olejná pre biopalivá prvej generácie sa rozhodli stanoviť v návrhu novej legislatívy presný limit. Tým je hranica na úrovni 5 % pre podiel biopalív na celkovej spotrebe energií v sektore dopravy do roku 2020.

Podľa posledných údajov z členských štátov za rok 2011 je momentálne podiel biopalív v doprave EÚ asi na úrovni 4,5 %.

Mimovládne organizácie tento krok vítajú. Naopak výrobcovia bionafty sa obávajú o svoje investície a budúcnosť.

„Vzhľadom na to, že produkcia bionafty je horšia než fosílne palivá vo viacerých ďalších environmentálnych ukazovateľoch (napr. acidifikácia, eutrofizácia, biodiverzita) nemá EÚ žiaden environmentálny základ podpory dodávok bionafty … z rastlinného oleja, ktorý nie je odpadom,“ uvádza sa v štúdii Medzinárodného výboru pre čistú dopravu (ICCT).

Podľa Angely Corbalan z organizácie Oxfam by to mohol byť „krok správnym smerom“, ktorý „vyšle silný signál, že Komisia napokon chce ukončiť presadzovanie použitia potravín na palivo a biopalív poškodzujúcich klímu“.

Európske výbor pre bionaftu (EBB) ale upozorňuje na riziká straty až 450 tisíc pracovných miest v celom dodávateľskom reťazci v sektore s ročným obratom viac než 10 miliónov eur.

Francúzi pôjdu na 7 %

Francúzsky premiér Jean-Marc Ayrault v sobotu na environmentálnej konferencii uviedol, že podiel biopalív prvej generácie obmedzí na 7 %.

V roku 2007 si EÚ stanovila cieľ zvýšiť do roku 2020 podiel palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov na 10 % konečnej energetickej spotreby. Brusel verí, že cieľ sa podarí dosiahnuť zvýšením podielu vyspelejších biopalív vyrábaných napríklad z odpadu alebo algae.

„Odkazom Komisie pre obdobie po roku 2020 je naša jasná preferencia biopalív vyrábaných zo surovín nepoužívaných ako potraviny, ako je odpad alebo poľnohospodárske zvyšky,“ uviedli komisári v spoločnom stanovisku.

„Tieto nové typy biopalív nekonkurujú potravinám, ani nevyžadujú ďalšiu pôdu. Podporujeme biopalivá, ktoré nám značne pomáhajú pri obmedzovaní emisií CO2, nesúperia s potravinami, sú udržateľné a zároveň zelené.“

Vzhľadom na ich nízky objem v komerčnej produkcii, ktorý by mal podľa niektorých odborníkov pretrvať až do roku 2020, je ale ich reálny prínos otázny.

(EurActiv/TASR/Reuters)