Leteckí dopravcovia budú obchodovať s emisiami

Európski leteckí dopravcovia a zahraničné aerolinky, ktoré budú chcieť prilietať alebo vzlietať z letísk členských krajín EÚ, budú musieť od roku 2012 obchodovať s emisiami CO2. Poslanci EP včera (8.7.) schválili návrh reformy Európskej schémy obchodovania s emisiami (EU ETS), na ktorom sa kompromisne dohodli Rada a Parlament 26. júna.

Okrem princípu zapojenia leteckej dopravy do ETS obsahuje text aj ďalšie body:

 • Ciele redukcie emisií sa budú odvádzať od priemernej ročnej produkcie v období 2004-2006; do roku 2012 sa miera ich tvorby zníži o 3%, o rok neskôr o päť percent (tento cieľ môže byť v budúcnosti zmenený v rámci širšej revízie EU ETS).
 • Leteckým dopravcom sa 85% emisných kvót rozdelí bezplatne, s 15% sa bude obchodovať za peniaze.
 • EÚ sa v budúcnosti zasadí o medzinárodnú dohodu o regulovaní emisií v leteckej doprave. Počíta sa s podpisom bilaterálnej dohody s USA.
 • Členské krajiny budú môcť požiadať o zakázanie prevádzky letov tých dopravcov, ktorí budú mať opakované problémy s dodržiavaním pravidiel schémy EU ETS.
 • Od obchodovania s emisiami budú oslobodené nasledovné lety:
  • lety ľahkých lietadiel s hmotnosťou menšou než 5,7 ton,
  • humanitárne lety a lietadlá OSN,
  • požiarne letecké výjazdy a iné núdzové lety,
  • policajné a vojenské lety,
  • lety prevádzkované za účelom vedeckého výskumu,
  • lety malých aeroliniek, ktorých prevádzka neprodukuje veľa emisií.

Aj lety vládnych a kráľovských lietadiel, ktoré slúžia na politickú reprezentáciu krajín, spadajú do EU ETS.

O použití výnosov z EU ETS v leteckej doprave rozhodne každá členská krajina samostatne. Na druhej strane, text hovorí, že členská krajina má so zdrojmi hospodáriť takým spôsobom, aby podporila financovanie R&D v oblasti konštrukcie „čistých lietadiel.“ Prostriedky by mali okrem toho byť použité tak, aby sa zabránilo odlesňovaniu plôch v rozvíjajúcich sa krajinách. Medzi ďalšie odporúčané spôsoby investovania vyzbieraných poplatkov patrí tiež podpora projektov, ktoré zmierňujú dopady klimatických zmien.

Dopadová štúdia Komisie predpokladá, že EU ETS spôsobí mierny nárast ceny leteniek. Leteckí dopravcovia vyúčtujú zvýšené náklady pravdepodobne svojím zákazníkom, ktorí by do roku 2020 mohli platiť za letenku od 5 do 40 eur viac, v závislosti od dĺžky letu.

USA opätovne varovali, že v rámci WTO podniknú všetky právne kroky proti EÚ, ak sa rozhodne uplatniť pravidlá EU ETS aj voči mimoeurópskym leteckým dopravcom. Prezident Asociácie americkej leteckej dopravy, James May, označil novú legislatívu za “kradnutú daň.” Podľa neho je takáto “politika nielen zlá, ale je ilegálna.”

Leteckí dopravcovia si myslia, že ďalšie náklady nebudú mať v kontexte zvyšujúcich sa cien pohonných látok dobrý dopad na sektor vzdušnej dopravy. Napríklad Asociácia európskych regionálnych aeroliniek (ERA) odhaduje, že EU ETS bude znamenať dodatočné výdavky v celkovej hodnote asi 7 mld. eur.