Letecký úrad OSN nesúhlasí s globálnou čiernou listinou

„Nemyslím si, že je to globálnym riešením,“ povedal Roberto Kobeh Gonzalez, predseda rady ICAO, keď včera reagoval na nedávny návrh komisára Tajaniho na vytvorenie globálnej čiernej listiny nebezpečných aerolínií, ktorý by nadviazal na európsky zoznam (EurActiv 01/07/09).

ICAO je leteckým úradom Organizácie spojených národov (OSN), ktorý riadi bezpečnosť medzinárodnej leteckej prepravy. Monitoruje dokopy 190 členských štátov. „V súčasnosti sa nemôžem vyjadriť v prospech svetovej čiernej listiny, pretože štáty spadajúce pod ICAO mi na to neudelili mandát,“ dodal Gonzalez.

„Musíme sa vyhnúť nešťastiam, no zoznam, ktorý pasažierov odradí od využitia služieb určitých leteckých spoločností určite nebude viesť k zníženiu nehôd,“ zdôraznil. Gonzalez však dodal, že v prípade, že sa štáty rozhodnú vytvoriť čiernu listinu, ICAO ju implementuje.

Šéf ICAO okrem toho vyhlásil, že úplne súhlasí s názorom komisára Tajaniho, že medzi EÚ a leteckým úradom OSN by mala byť väčšia spolupráca. Tvrdí však, že do tejto kooperácie treba zahrnúť aj Medzinárodnú organizáciu leteckých spoločnosti (IATA), ktorá zgrupuje najväčšie aerolínie sveta. Tento blok by podľa jeho slov mohol vytvoriť cestu pre celosvetovú stratégiu leteckej bezpečnosti.

Gonzalez tvrdí, že by takto mohli vytvoriť viaceré opatrenia, ktorými by sa pomohlo štátom, ktoré majú problémy pri riešení problémov. Podľa ICAO treba vytvoriť aj program na informovanie verejnosti, aby sa zvýšila transparentnosť v sektore.

Komisár Tajani nedávno informoval, že EÚ vytvorí všeobecný dokument – nie len čiernu listinu – o globálnej stratégii, ktorej cieľom je poukázať, čo všetko treba urobiť. O pomoc chce požiadať španielskeho ministra dopravy, pretože dokument by mali predstaviť na svetovej  konferencii bezpečnosti letectva v marci 2010, kedy bude Španielsko predsedníckou krajinou Únie.