Ministerstvo dopravy chce podporiť projekt EHMK v Košiciach

Foto: mmisso.deviantart.com

„Košice predstavujú významné centrum z hľadiska multinárodného, multináboženského, a tým aj multikulturálneho. Na tomto by sme mali stavať aj do budúcnosti,“ vyhlásil Palko.

Vhodnou príležitosťou pre podporu Košíc, je budúcoročné podujatie Európske hlavné mesto kultúry. Okrem toho ponúka celý región východného Slovenska bohaté možnosti letnej turistiky, či návštevu kultúrnych pamiatok.

Ministerstvo sa zaujíma najmä o rozvoj košického letiska, ale nevylučuje ani podporu pri obnovení pravidelnej vlakovej linky Košice – Krakov.

„Prvé rokovanie o rozvoji cestovného ruchu na východnom Slovensku hodnotím ako veľmi pozitívne a prospešné. Vytýčili sme si základné priority – zdokonaliť oblasť dopravy a dopravnej infraštruktúry,“ povedala viceprimátorka Renáta Lenártová.

Podľa Lenartovej je dôležité uvedomiť si, že značka Európske hlavné mesto kultúry 2013 nie je len propagácia jedného mesta, ale celej krajiny.

Ministerstvo dopravy považuje za kľúčové z hľadiska cestovného ruchu, rozvoj dopravnej infraštruktúry. „Vláda si s plnou vážnosťou uvedomuje, že bez rozvoja dopravnej infraštruktúry je rozvoj cestovného ruchu prakticky nemožný,“ tvrdí Palko.

Zo 65 kilomentrov diaľníc a rýchlostných ciest, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku rozostavané, je až 50 kilometrov na východnom Slovensku. V rekonštrukcii sú tiež viaceré cesty I. triedy.

„Týmto významným spôsobom vytvárame podmienky pre podporu cestovného ruchu, zamestnanosť a zmierňovanie regionálnych rozdielov,“ povedal F. Palko.

Podľa ministerstva je prekážkou cestovného ruchu tiež veľká roztrieštenosť oblastných organizácií cestovného ruchu. Z toho dôvodu ministerstvo iniciovalo vznik krajskej organizácie.

Štátny tajomník si myslí, že by sa tak mohlo podariť zjednotiť lokálne organizácie a vytvoriť podmienky pre lepšiu spoluprácu. Podobná konsolidácia oblastných organizácií cestovného ruchu bude musieť podľa neho prebehnúť aj v iných regiónoch.

Jednou z požiadaviek, ktorá zaznieva z regiónov východného Slovenska, je zjednodušenie vízového styku s Ukrajinou, keďže odtiaľ pochádza druhá najpočetnejšia skupina turistov.