Ministri podporili technickú implementáciu „Jednotného neba“

Ministri dopravy podporili plán o európskom manažmente vzdušnej dopravy (ATM), ktorý v novembri 2008 navrhla Komisia. Jeho súčasťou je aj vývoj a praktické zavedenie projektu Sesar, ktorý je technologickou a industriálnou dimenziou Single European Sky (SES).

„Vylepšením manažmentu leteckej dopravy sa môžu letové časy skrátiť o 8 – 14 minút a spotreba paliva o 7 – 11 % za priemerný let,“ povedal český minister dopravy Petr Bendl, ktorý dodal, že napríklad let z Prahy do Paríža by ušetril 300 kg pohonných látok, ktoré by predstavovali tonu emisií.

Ministri tiež špecifikovali aspekty budúceho vývoja ATM. Zdôraznili, že Sesar Joint Undertaking (JU), verejno-súkromné partnerstvo (PPP) má výkonnú moc pri kontrole práce a vývojovej fázy, vrátane uzatvárania adekvátnych finančných a investičných dohôd.

Komisia chce, aby Sesar bol schopný spolupracovať s americkým systémom NextGen. Európska exekutíva by mala čoskoro začať s vyjednávaním s Federálnym úradom pre letectvo.

Eric Platteau, ktorý je zodpovedný za komunikáciu v Sesar JU, pre EurActiv povedal, že PPP postupne uzatvára finančné dohody a finalizuje proces prijímania členov. V najbližšom období začnú postupne s implementáciou programu, ktorý tvorí 16 pracovných balíkov a 295 projektov. Prvé aktivity by mali spustiť v máji alebo júni.