Ministri štartujú debatu o elektromobiloch

Foto: flickr.com/dolmsta23 (licencia Creative Commons)

Španielsko, súčasná predsednícka krajina EÚ, dnes (9.2.) predstaví dokument, v ktorom zhrnie výzvy, ktorým dnes čelia elektromobily, ich vývoj, výroba a uvedenie na trh. Správa sa predloží na dnešnom neformálnom zasadnutí ministrov, ktorí zodpovedajú za oblasť konkurencieschopnosti.

Návrh dokumentu, ktorý získal portál EurActiv, hovorí o potrebe koordinovať výskum a inovácie v sektore elektromobilov, ako i nutnosť štedro dotovať vývoj nových batériových technológií, ktoré sú pre úspech elektromobilov ako takých kľúčové. V neposlednom rade je potrebné budovať infraštruktúru – dostupnú sieť dobíjacích a výmenných staníc, resp. prispôsobenie sietí tak, aby si vodiči mohli batérie dobíjať v garáži. Na to nadväzuje i potreba definovať spoločné európske štandardy.

Dokument sa skôr zameriava na priemyselné otázky elektromobilového priemyslu, než na jeho environmentálne aspekty. Vyzýva však na dodatočnú komplexnú analýzu produkcie emisií CO2 pri jazde. Tiež by sa mali definovať pravidlá, ako nabíjať elektromobily, aby sa predchádzalo vytváraniu veľkého náporu na energetickú sústavu a nových odberových špičiek.

Európsky trend?

V máji by tiež chcela EÚ prijať akčný plán, ktorý má podporiť európsky automobilový priemysel pred konkurenciou z USA, Čína a Japonska.

Španielsko verí, že to bude ono, ktoré ako predsedajúca krajina predstaví širšiu európsku víziu pre elektromobily, uviedla hovorkyňa španielskej vlády.

Európska komisia sa postavila k elektromobilom neutrálne. Podľa bruselského zdroja chce Exekutíva zostať technologicky neutrálna – tzn. nechce predčasne podporovať konkrétnych typ pohonu, preferuje len trend zeleného automobilizmu. Komisia tiež doplnila, že i Španielsko v tomto období iba skúma názory iných krajín a analyzuje možnú podporu.

Varovania environmentalistov

Včera sa k téme elektromobilov vyjadrili i niektoré environmentálne skupiny. V spoločnej správe varujú, že elektromobily v konečnom dôsledku zvýšia spotrebu fosílnych palív, pokiaľ nebude existovať inteligentná energetická sústava, ktorá dokáže plnohodnotne distribuovať energiu i z obnoviteľných zdrojov.

Ak sa nebude investovať do obnoviteľných zdrojov, zvýšený dopyt po elektrickej energii, ktorý spôsobia elektromobily, bude podnetom pre intenzívnejšie vyžívanie fosílnych palív, uvádzajú.

"Ak by sa nabíjali z obnoviteľných zdrojov, elektrické vozidlá by mali takmer nulový dôsledok pre tvorbu emisií skleníkových plynov. Ak by sa nabíjali z uhlia, tvorba emisií by sa rovnala alebo by bola vyššia, ako pri konvenčných vozidlách," tvrdí spoločná štúdia.

Environmentalisti navrhujú dve riešenia: Vybudovanie inteligentnej energetickej siete a súčasne vybavenie elektromobilov tak, aby sa boli schopné dobíjať len tam, kde identifikujú prítomnosť elektrickej energie, ktorá sa vyrobí z obnoviteľného zdroja.

Mimovládne organizácie tiež upozorňujú na dvojsečnú zbraň, ktorou sú pravidlá EÚ pre predaj automobilov na fosílny pohon. Tie umožňujú predajcom propagovať vozidlá s benzínovými a naftovými motormi, pričom uhlíkovú stopu zmažú vývojom elektromobilov. Legislatíva priznáva automobilkám "super kredity" za každý vyrobený elektromobil, čo im v konečnom dôsledku umožní vyrábať v období 2012 – 2015 viac tradičných motorov.

Ak by energetická sieť nebola pripravená pre nabíjanie elektromobilov a ich podiel by dosiahol 10 percent na celkovom predaji, zvýšila by sa tvorba emisií CO2 v doprave o 20 percent ako dôsledok nárastu spotreby fosílnych palív, uzatvára analýza.